Gjør web til tale

Gjør web til tale

De fleste websider er ikke lagt opp slik at de er enkelt tilgjengelig for blinde og svaksynte. Det offentlige er ofte en versting i klassen.
-- I Norge er vi veldig flinke på sosiale rettigheter for mennesker. Alle som kan dokumentere ett rettmessig behov får de hjelpemidler som er tilgjengelig, men alt dette skjer på et individuelt nivå. På dette området er vi en av de beste i klassen.

Dette er både daglig leder i firmaet Bo Jo Tveter, Tore Simensen, og Maja Arnestad daglig leder for forskningsrådets satsingsprogram for it-bruk for mennesker med funksjonshemming enige om. Men de to er også er enige om at når det gjelder generell tilrettelegging sett i et samfunnsperspektiv, svikter det ofte i Norge, også blant offentlige aktører.

Talesyntese

Det offentlige skal effektiviseres, og informasjon skal tilrettelegges via web slik at innbyggerne selv kan innhente informasjon, følge med på sakene sine osv. Så langt gjelder denne muligheten stort sett bare seende. I Sverige har 30-40 prosent av offentlige etater og organisasjoner tilrettelagt sin web for mennesker med synshemming, i Norge har nesten ingen tatt i bruk mulighetene.

-- Vi bruker en talesyntese løsning som er utviklet i Sverige. Den fungerer på den måten at det legges en link på det aktuelle webområdet. Når denne linken aktiviseres "oversettes" alt webinnhold til tale. Vi har installert denne løsningen på noen utvalgte bibliotek i Norge, men svært få andre offentlige etater viser interesse for løsningen, og det er vi vel litt skuffet over.

Ikke dyrt

Med en startavgift for en middels stor kommune på 30.000 kroner, og abonnementsavgift på 2-3000 kroner i måneden for bruk, kan alle ta i bruk tjenesten som heter "ReadSpeaker".

-- En morsom side ved ReadSpeaker er at løsningen også "avslører" websider som er uoversiktlige og dårlig tilrettelagt. Det mindre morsomme ved dette er at jeg tror også det er derfor at mange trekker seg når de får se løsningen, forteller Simensen.

Simensen mener at mange webdesignere kunne hatt svært godt av å ha tilgang til å teste sidene sine opp mot "ReadSpeaker". En slik test ville komme seende til gode også. På mange sider skal du lete lenge før du finner ut av hvilket firma som egentlig står bak, og hvordan du kan få tak i dem, annet enn via web. Mange bruker linker som er likelydende og slett ikke selvforklarende. Gjentatte "Les hele artikkelen", "les mer", er navn på linker som går igjen.

Slike poenger blir utrolig tydelig når man forsøker å teste sidene opp mot ReadSpeaker. Rammer, eller "frames", er også bannlyst når websider skal oversettes til tale.

Anne erstatter Trygve

I dag kalles stemmen bak talesyntesen for "Trygve", men i juni skal "Anne" være på plass. Trygve er blitt gammel, og sliter med en del talefeil. Anne er lagt mer moderne, og klarer å presentere innhold mer flytende.

-- Vi gleder oss veldig til Anne er på plass. Trygve har gjort en meget god jobb, men det er på tide at han pensjoneres nå, sier Simensen.

Simensen mener det hadde vært billig og enkelt for det offentlige å ta i bruk talesyntese løsninger som hadde gjort internetthverdagen til blinde og svaksynte utrolig mye enklere.

-- Det er lovt at det skal komme noe på dette i budsjettet for 2005. Jeg venter i spenning, sier Simensen.