Glad for tja til Open XML

Glad for tja til Open XML

Microsoft regner med at Norges betingede nei til Open XML vil snu til et ja.

- Det er bra at Norge sier et betinget ja. Vi regner med at Standard Norges kommentarer blir tatt hensyn til, og tror at det vil bli et ja til slutt, sier Eirik Lae-Solberg, kommunikasjonsdirektør i Microsoft, som nå avventer den internasjonale avgjørelsen.

En av medlemmene på motsatt side av Solbergs Microsoft i den norske komiteen er Trond Heier i Linpro. Han er mektig imponert over Standard Norges arbeid.

LES OGSÅ: Norge stemmer nei til OOXML

FAD uenig med eget råd

- Dette er sterkt gjort av Standad Norge, som har klart å ri av en storm. De har stått ved sin integritet i forhold til å sikre standardens kvalitet.

Sterke kundekrav

Ifølge Heier har det vært mye press i denne saken.

- Standard Norge har vært usikre på om Ecma eller Microsoft ville trekke seg fra videre standardiseringsarbeid dersom det skulle bli et nei, men det er det neppe noen fare for. Dette er et resultat av sterke krav fra kundene.

- Tror du Ecma vil innarbeide kommentarene som kommer?

- Hvis dette også blir ISOs svar, vil det bli jobbet hardt for å få til dette . Husk at dette er kommentarer som kom etter en konsensusbehandling i Norge. Det betyr at innspill også fra Microsoft er med, men også at mange verdifulle bidrag ikke blir sluppet gjennom.

LES OGSÅ: Sverige endrer sitt ja til OOXML