Glade for avtale

Mange av nyhetsovervåkerne på nettet er glade for å ha kommet frem til en avtale med leverandørene av de nyheter og den informasjon de overvåker, kopierer fra eller lenker til.
Bård Windingstad i Retriever Norge var blant de første som signerte avtale med MBL og Klareringstjenesten.

-- Våre kunder er opptatt av at kvaliteten på nettpublikasjonene er høy, og derfor er vi det også. Vi fokuserer på å skape verdier for våre kunder, og da er det viktig å bidra til å sikre verdikjeden for bransjen, sier Bård Windingstad, direktør i Retriever.

Også i Sverige

Windingstad forteller at Retriever også er representert i Sverige, og at de har satt i gang et arbeid for å komme frem til liknende avtaler også vårt naboland.

-- For våre kunder representerer avgiften bare et prishopp på 6-7 prosent på våre tjenester. Blant de billigste aktørene kan nok avtalen ha større økonomiske konsekvenser, antyder Windingstad.

Retrievers konsept handler i følge Windingstad ikke bare om å servere og lenke til informasjon, men de jobber også aktivt med sine kunder på rådgivningssiden.

-- Lenkene og informasjonen bør ikke bare være i kategorien "fint å ha", men befinne seg i en "må ha" kategori. For å få til dette må bedriftene vite mer om hva og hvordan de skal benytte seg av resultatene av slik medieovervåking som blant andre vi leverer, sier Windingstad.

Bedre for alle

Ifølge Windingstad har hans firma og en rekke av de andre aktørene også selv vært aktive i avtalearbeidet, og etter Windingstads oppfatning ønsker de fleste avtalen velkommen.

-- Avtalen vil også sikre nett- og webtjenester bedre fortjeneste. Dette vil igjen gi bedre kvalitet på tjenestene, og da vil de varer vi leverer våre kunder bli bedre. Sånn sett er dette sett med våre øyne absolutt en "win-win"-situasjon.