Glimrer med sitt fravær

Glimrer med sitt fravær

DND: En stor del av norske virksomheter er passive i sosiale medier.

Av Cille Berglund , kommunikasjonsansvarlig i Dataforeningen

Den ferske undersøkelsen «Norske virksomheters bruk av sosiale medier» som ble offentliggjort på SosialeMedierDagen 26. oktober avslører et stort fravær av bedrifter på sosiale plattformer som Facebook, Twitter, LinkedIn og YouTube. Og de som er der, benytter kanalene fortrinnsvis til reklame og markedsføring.

Er det bare en ropert?

Det er kun LinkedIn, de spurte primært bruker til rekruttering. Når det gjelder de andre, som Facebook, Twitter, YouTube og blogger, er profilering og markedsføring det klart ledende bruksområdet.

- Det er synd at vi ikke har kommet videre. Det er lenge siden Marius Eriksen i Isobar sa at "sosiale medier er ikke en ropert, det er et høreapparat’. På den annen side har jo svaret mange fasetter og tolkninger. Jeg er primært opptatt av at vi ser nye muligheter her, sier Edgar Valdmanis, markedsdirektør i Dataforeningen.

Han er svært aktiv selv på ulike sosiale plattformer, og mener at sosiale medier kan brukes til en bredere dialog.

- Sosiale medier kan med hell brukes til blant annet produkttesting og kundesupport for å nevne noe. Jeg hadde håpet at vi hadde sett bredere bruk innen flere av disse områdene allerede, men krysser da fingre for kommende år, sier han.

Store forskjeller

Undersøkelsen ble utført blant to ulike grupper: Panelutvalg, som var et tilfeldig utvalg blant beslutningstagere eller påvirkere i forhold til bedriftens bruk av sosiale medier. Det andre var et ekspertutvalg som besto av personer som hadde registrertseg i forkant basert på invitasjon fra Dataforeningen, Kommunikasjonsforeningen og Kampanje.

- Det er markante forskjeller mellom de to utvalgene. I korthet befinner Panelutvalget i dag seg der Ekspertutvalget var for to-tre år siden. De er sjeldnere tunge brukere av sosiale medier, både personlig og på virksomhetens vegne, noe som er svært interessant, sier Valdmanis.

- Vi har i flere år sagt at “alle er der”, men tallene viser at det faktisk er relativt store grupper som har et ganske passivt forhold til sosiale medier.Nå sier mange at de ønsker å være aktive i sosiale medier i fremtiden, så for oss evangelister er glasset definitivt halvfullt. Vi ser at virksomhetens bruk av sosiale medier i stor grad gjenspeiler den enkeltes personlige bruk, avslutter markedsdirektøren.

Last ned rapporten her.