Global avtale til Novell Norge

Novell Norge har inngått en treårig kontrakt om å levere en global løsning for sikker identitetsforvaltning med Vetco Aibel, tidligere ABB Offshore Systems.