God butikk i brukte pc-er

Færre pc-er enn før havner på dynga.

Markedet for brukte pc-er vokser i regioner som Øst-Europa, Midtøsten og Afrika, og skaper lukrative muligheter for leverandører som videreselger brukt datautstyr, ifølge en studie utført av analyseselskapet Gartner Group.

Etterspørselen er større enn tilbudet i det analyseselskapet definerer som sekundærmarked-pc-er, som vil si pc-er brukt i minst tre måneder av den første brukeren.

Både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet ventes salget av brukte pc-er å øke de neste årene.

En bredere innføring av lovgivning som pålegger eller oppmuntrer til gjenbruk, vil sørge for at bedriftene blir mer motivert for å selge sine brukte pc-er, heller enn bare å kaste dem.

Lever lenger

Og ettersom pc-enes yteevne er sterkt forbedret de siste årene, kommer tilgjengeligheten av brukte pc-er med store muligheter for fortsatt anvendelse bare til å øke, mener Gartner.

En av tolv pc-er i bruk verden over er en nå en sekundær-pc, ifølge Gartner, som estimerer at det ble solgt i alt 152,5 millioner brukte pc-er i 2004.

For hver annen nye pc solgt i et etablert marked i 2005, vil én brukt pc bli videresolgt, skriver IDG News Service.

Hovedandelen av videresolgte pc-er kommer fra regioner som USA, Japan og Vest-Europa, mens mottaker-regionene omfatter Latin-Amerika og deler av Asia i tillegg til de nevnt over.