God butikk på dataetterforskning

Ibas leverer sterke resultater.

Ibas Holding ASA hadde i 3. kvartal et godt resultat med meget god lønnsomhet. Både Ibas og Vogon bidrar til den gode resultatutviklingen. De konsoliderte tallene viser et resultat før skatt i 3. kvartal på 10,3 millioner kroner, sammenlignet med 3,0 millioner kroner samme kvartal i fjor, skriver selskapet i en pressemelding.

- Dette er det første hele kvartalet med Vogon som heleid selskap. Kvartalsresultatet er en bekreftelse på at oppkjøpet var fornuftig, sier administrerende direktør Bjørn Arne Skogstad i Ibas Holding AS.

Omsetningen for konsernet var 49,2 millioner kroner. I fjor lå omsetningen på 50,8 millioner, men justert for styrkingen av den norske kroner har konsernet en vekst på en prosent.

Dataetterforskning øker mest

Selskapet har gjennom kvartalet fokusert på økt inntjening samt å sikre en vellykket integrasjon. Veksten er i perioden blitt noe hemmet av dette. Tidligere år har det vært en markert omsetningsvekst i hele 3. kvartal. I år kom oppsvinget først i slutten av perioden. Kvartalet ble imidlertid avsluttet med historisk høy omsetning for september, ifølge selskapet.

Vogon har inngått store avtaler med betydelige aktører i det internasjonale markedet. Inntektsstrømmen har fått en bedre balanse mellom forretningsområdene ved at salget av datakonvertering og datarelatert corporate governance har økt.

Oppkjøpet av Vogon ble gjennomført 31. mai, og er regnskapsmessig konsolidert fra 1. juni.

Forretningsområdene datasletting og dataetterforskning har økt med henholdsvis 10 og 27 prosent. Omsetningen for datarekonstruksjon gikk ned med 2 prosent, og skyldes i hovedsak den ujevne aktiviteten gjennom sommeren.

Som planlagt

Integrasjonsprosessen går som planlagt. Fra 1. januar vil Ibas og Vogon være integrert til ett selskap. Arbeidet med å integrere de to selskapene er ressurskrevende, men forventes å gi resultater allerede i første halvår 2006. Det forventes ytterligere styrket markedsposisjon, fortsatt vekst og gode marginer.