God for .Net og Java

God for .Net og Java

Etter tre forsøk med modelldrevet tilnærming til programvareutviklingen endte Systek med Optimal J.
-- Vi jobber 25 prosent med .Net-utvikling og 75 prosent med Java, sier Bjørn Sloth, markedsansvarlig i Systek.

Systek ble dannet i 1980 og er i dag 24 personer. Omsetningen i 2003 kom på nærmere 21 millioner kroner. Systek har sitt opphav i utviklingsavdelingen til Teleplan. Løsninger for mobile problemstillinger er derfor naturlig. PKI, Public Key Infrastructure, er et viktig stikkord og BankID et viktig prosjekt.

Java og .Net er viktige programvaremiljøer for mobile bruker-apparater. For eksempel skal Hjelpemiddelsentralen ta i bruk lomme-pc-er tilpasset røffe omgivelser, for å effektivisere utlevering og mottak av hjelpemidlene, i samspill med forretningssystemet Oracle E-business.

Modellere

-- Vi prøvde å modellere med UML helt ned til kodenivå, men det ble for komplekst, forklarer Bjørn Sloth.

UML, Unified Modeling Language, er et forsøk på å forbedre programvareutviklingen. Språket er utviklet i regi av Object Management Group (OMG). En problemstilling som det skal lages et it-system på, kan beskrives med to forskjellige UML-modeller, på grunn av ulikt abstraksjonsnivå. Det kan skape problemer ved realiseringen.

Derfor prøvde Systek å jobbe på et høyere nivå, men det medførte at det manglet en kobling mellom modell og kode.

Tredje tilnærming var å benytte tidligere professor Trygve Reenskaugs modelleringsverktøy og rollemodellering Ooram med støtte fra læreboken "Working with Objects". Det omfattet å generere kode fra sekvensdiagrammer med meldinger mellom objekter.

Redusere kostnader

En ny arkitektur måtte til.

-- Vi tok så i bruk MDA. Med det har vi oppnådd en produktivitetsgevinst på minst 30 prosent, hevder Bjørn Sloth.

MDA, Modell Driven Architecture, sørger for flyttbarhet, samspill på tvers av plattformer, uavhengighet av plattformer, spesifikasjon av omgivelsene (Domain) og produktivitet. Plattformer i denne forbindelse er programvareomgivelser som Microsofts .Net eller Java med J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Verktøyet er Optimal J fra Compuware.

-- MDA bidrar til reduserte kostnader, utviklingstid, forbedret programvarekvalitet, raskere tilbakebetaling av investeringen og rask tilpasning til ny teknologi, hevder Wim Bast, sjefsarkitekt i Compuware.

Store forbedringer

På et system for administrasjon av SMS og MMS-meldinger for Netcom oppnådde Systek forbedringene Wim Bast påpeker. Utgangspunktet var en teknologiuavhengig UML-modell.

Ved hjelp av Optimal J ble applikasjonen fordelt på tre nivåer, web, applikasjonstjeneste ved hjelp av Java i form av EJB (Enterprise Java Beans) og database. Systemet er tilpasset Sun, applikasjonstjenesten Weblogic fra BEA og databasen til Oracle.

-- Vi brukte 20 prosent mindre tid og leverte systemet tre uker før tiden, forklarer Bjørn Sloth.

Det påpeker også prosjektleder Karianne Stenevik i Netcom. Hun mener at vedlikehold av applikasjonen forenkles når en stor del av jobben kan kjøres direkte i UML-modellen, siden det gir langt mindre manuell koding.