God starthjelp

God starthjelp

Best of Breed har bygget opp et solid firma. Leasing ga dem finansielle muskler i startfasen.
Best of Breed er et nystartet it-selskap som har effektivisering av kommunikasjon som nisje. Selskapet ble stiftet i november 2003 i et marked hvor investorene ikke akkurat står i kø. I en oppstartfase er likviditet ofte et problem, og i en slik situasjon er det viktig å binde minst mulig kapital.

-- Leasing er en god starthjelp for oss som et nokså nyetablert firma. Vi ønsket ikke å binde opp likviditeten i utstyret, sier Egil Andersen, daglig leder i Best of Breed.

Selskapet begynte med fire bærbare pc-er, men har i løpet av et halvt år økt antallet til åtte. Hver pc koster rundt 15.000 kroner. Selskapet baserer seg i stor grad på konsulenttjenester, og reiser mye på kundebesøk. De selger løsninger for effektivisering av epost og dokumenthåndtering, og er avhengig av å ha utstyr som er bra.

-- Vi kom raskt i gang til en rimelig pris, og det er mulig for oss å utvide engasjementet når vi trenger nytt utstyr eller nye løsninger. Samtidig er det enkelt. Vi får bare en faktura, sier Andersen.

Mer til marked

Neste skritt er å sette opp systemene til å være på nett hele tiden. Dette vil gjøre arbeidet enda mer effektivt. Foreløpig bygger selskapet opp utstyrsparken gjennom leasingavtaler. I en startfase er det viktig å nå ut til markedet med sin løsning. Best of Breed har heller satset penger på markedstiltak enn på utstyr.

-- Forretningsmessig er det mer gunstig å bruke penger på markedsføring som gir oss nye kunder, enn å binde dem opp i utstyr, mener Andersen.

Han mener selv at dette er et gunstig tidspunkt å starte en leasingavtale.

-- Renten er gunstig og har mindre betydning for leasingavtalen enn tidligere. Samtidig er likviditetsbehovet uendret. Vi har fått mulighet til å jobbe mer effektivt ut mot kundene, og det har gitt oss god hjelp i startfasen.

Skal man lease er det viktig å tenke på bindingstid ut fra levealder på pc-en. I dagens tempo holder en pc mellom tre og fem år, om man skal holde seg teknologisk oppdatert.

-- For datautstyr er det gunstig å fordele utgiften utover utstyrets levetid. For vårt bruk holder en bærbar pc i tre år. Etter den tid vil utgiftene til å oppgradere den være så høy at det lønner seg å kjøpe ny. Vi har fordelt nedbetalingen av utstyret til tre år, sier Andersen.