God verktøykasse for it-planlegging

God verktøykasse for it-planlegging

Kommunenes Sentralforbund har sett seg lei på at det er for dårlig it-planlegging i Norge. Derfor har de lagt ut en verktøykasse på internett for de som skal drive med it-planlegging.

Meningen bak verktøykassen for it-planlegging er at den skal være en støtte for kommunene og andre i arbeidet med å utarbeide og revidere it-strategier.

Verktøykassen vil også være nyttig for fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter.

Mange mangler it-plan

-- Bakgrunnen er at it blir et stadig viktigere virkemiddel for brukerorientering, kvalitetsheving og effektivisering og at mange kommuner mangler strategisk it-plan som er knyttet opp til overordnede virksomhetsplaner, sier Svein Erik Wilthil, som er underdirektør i KS Folkestyre og regional utvikling.

Verktøykassen inneholder en sammenhengende metodebeskrivelse og en rekke enkeltteknikker til å støtte de ulike faser i planprosessen.

Inneholder barometer

Den enkelte kommune står fritt til å benytte hele eller deler av verktøykassen og elementer kan tilpasses, tas ut eller legges til ut fra kommunens behov, hvilket omfang prosessen har og kommunens kompetanse.

Verktøykassen inneholder også et barometer hvor kommunen kan få målt sin "IKT-modenhet" ved sammenligning med andre kommuner som benytter metoden.

Verktøykassen er lagt ut på Ks.no under Omstilling/IKT.