Gode tall fra Agresso

Gode tall fra Agresso

Unit 4 Agresso hadde en omsetningsvekst på 45 prosent i første halvår i år.

Totalt økte konsernet sin omsetning med 45 prosent til 155,5 millioner euro, mot 107,6 millioner i første halvår 2006.

- Resultatene i Norge ligger i øverste sjiktet av hva vi hadde beregnet og rammebetingelsene og markedsutsiktene tilsier at vi vil opprettholde denne trenden i tiden fremover, sier administrerende direktør Helge Strypet i Agresso AS i Norge i en pressemelding.

Samlet sett økte EBITDA for Unit 4 Agresso med 16 prosent til 21,1 millioner euro og fortjeneste pr aksje med 109 prosent til 0,92 euro pr aksje.

Unit 4 Agresso tilbyr løsninger innen Økonomistyring, Innkjøp, Prosjektstyring, Lønn og Personal. Løsningene utvikles og produseres i Norge og selskapet har etter fusjonen med nederlandske Unit 4, opplevd en kraftig internasjonal vekst. Agresso AS har i dag en markedsandel på rundt 8 prosent i Norge.