Gode WM-data resultater

WM-data omsatte for 1,84 milliarder svenske kroner i første kvartal 2002. Driftsresultatet før goodwillavskrivninger var positivt og havnet på 114 millioner svenske kroner.
Resultatet etter finansposter ble 87 millioner svenske kroner. Konsernet regner med at den nåværende markedssituasjonen holder seg ut 2002. Den resultatforbedring som selskapet regner med for hele året vil oppstå som en følge av kostnadsreduksjoner og økt produktivitet, skriver selskapet i en pressemelding.

-- For oss i Norge er det en gledelig utvikling i første kvartal, sier administrerende direktør Tor Malmo

Omsetningen landet på 185 millioner kroner for første kvartal, mot 135 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet havnet på 10 millioner kroner, mot minus tre millioner i fjor.

-- Vi har gjort våre tilpasninger til markedsutviklingen tidligere enn de fleste. Etter et noe turbulent år i fjor, ser vi nå resultatene av den kursendring vi foretok.

-- Mange aktører tegner et relativt dystert bilde av markedssituasjonen og har vært tvunget til å gjøre korreksjoner i sine virksomheter forrige kvartal. Markedet er stramt, men vi opplever ikke situasjonen like dramatisk, sier Malmo.