Godkjenner mobil Wimax

Mobil Wimax er nå offisielt godkjent av IEEE, men det blir ikke noe nett med det første.

Standardiseringsorganisasjonen IEEE har godkjent 802.16e-spesifikasjonene som en offisiell standard. E-varianten kalles mobil Wimax (802.16) ettersom teknologien tillater at brukerne kan forbli oppkoblet, selv om de beveger seg mellom ulike Wimax-soner, dvs. basestasjoner.  

At en slik standard nå er på plass vil i første rekke bety at utstyr fungerer på tvers av ulike produsenter. Det vil imidlertid ta tid før mobil Wimax blir et faktum.

 

Ian Keene fra analyseselskapet Gartner sier til IDGs nyhetstjeneste at sertifisert utstyr vil dukke opp i slutten av 2006, men at operatørene må bygge ut nettverkene før det kan brukes. Dette vil først kunne skje i løpet av 2007.

 

Wimax Forum, som står for kompatibilitetstestingen av utstyret opp mot den stasjonære Wimax-standarden, har foreløpig ikke sertifisert noen produkter.

Best for stasjonær bruk

Mobil Wimax møter også større konkurranse enn hva som var tilfelle da arbeidet startet opp i 2002. Enkelte mobiloperatører er allerede i ferd med å oppgradere sine UMTS-nett for HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), som kan gi en reell dataoverføringshastighet på rundt 2 Mbps.

 

HSDPA er en utvidelse til WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) og oppnår økt hastighet på samme måte som EDGE utnytter og videreutvikler ytelsen i GPRS-nettet.

 

HSDPA og mobil Wimax vil imidlertid rette seg mot ulike brukere, og Gartner mener de to teknologiene vil utfylle hverandre.

 

Mobil WiMax kan være løsningen for trådløst bredbåndstilknytning i byer eller tettsteder, men ikke fordi brukerne nødvendigvis flytter på seg når de bruker nettet. HSDPA vil i motsetning være mer egnet for mobilt bruk, som for eksempel på et tog.