Godt år for Symfoni

Symfoni Software-sjef Bjørn Jarl leverte et driftsresultat for 2005 på 7,1 millioner kroner. I løpet av året skal selskapet også trolig gjennomføre en emisjon.

I løpet av 2005 har Symfoni økt sin markedsandel i Norden. Selskapet hadde 500 kunder i utgangen av 2005 og 200.000 brukere av Symfoni programvare, skriver selskapet i en pressemelding.

 

Sum egenkapital for konsernet var på 20 385.000 av en totalkapital på kr. 44.492.997. Dette gir selskapet en egenkapitalgrad på 45,8 prosent ved utgangen av året.

 

Økningen i brukere har vært på 25 prosent siden 2004. I snitt har Symfoni 400 brukere per kunde.

 

Søker emisjon

 

Symfoni Software har totalt 20 partnere i Norge, Sverige og Danmark. Utenfor Norden har selskapet partnere på Island, i Østerike, Nederland og Tyskland.

 

Konsernet baserer sin fremtidige vekst i årene 2005 – 2007 på en miks mellom oppkjøp og organisk vekst. Konsernet har klare oppkjøpskandidater for den videre vekst og vil i løpet av 2006 gjennomføre en emisjon/ søke finansiering, for å hente kapital til å gjennomføre disse oppkjøp.

 

I 2005 er gjennomførte oppkjøp gjort over drift.