Golf blir forsinket

Golf blir forsinket

Forsvarets skandaleprosjekt halter videre. Nå ser det ut til at det blir ytterligere forsinkelser i pengeoverføringene fra Stortinget.
Det kommer ingen proposisjon om fase 2 i Forsvarets Program Golf i høst. Den er nå varslet først til våren. Det betyr nye forsinkelser i prosjektarbeidet.

I statsbudsjettet for 2005 var det ikke konkretiserte bevilgninger til Forsvarets store it-omleggingsprosjekt program Golf. Dette ble forklart med at det skulle komme en proposisjon denne høsten om fase 2 i prosjektet.

Årsaken er at fase 2 er så omfattende økonomisk at den må behandles som egen sak i Stortinget. Etter det Computerworld tidligere har skrevet kan det være snakk om kostnader opp mot 1,5 milliarder kroner.

Verken ledelsen i program Golf eller departementets saksbehandlere vil svare på spørsmål fra Computerworld om hvor saken står ennå.

De svarer henholdsvis at saken er i departementets hender, og i departementet svarer de at de ikke kan uttale seg før om noen uker. Det som er sikkert nå er at den forventede proposisjonen ikke kommer før til våren.

Forsinkelser

Tidligere i høst uttalte ekspedisjonssjef

Fridthjof Søgaard at prosjektet ville bli forsinket hvis ikke proposisjonen kom tidlig i høst. Nå er saken altså utsatt og nye forsinkesler for prosjektarbeidet er en realitet. Team IBM har hatt inne over 200 medarbeidere i prosjektarbeidet med Golf. Leder for Program Golf Jon Rikter-Svendsen uttalte også tidligere i høst bekymring hvis man ikke fikk progresjon i prosjektarbeidet.

-- IBM kan ikke ha 200 gode SAP-konsulenter gående uten noe å gjøre til Stortinget får gjort sine beslutninger, derfor haster det med en beslutning, sa Rikter-Svendsen tidligere i høst til Computerworld.

Spekulasjoner

Samtidig med at man diskuterer fase 2 i prosjektet, og sannsynligvis hva dette skal inneholde og hva man bør fokusere på, har det hele tiden ligget i kortene at IBM skal få en drifts- og utviklingskontrakt med Forsvaret.

Kontrakten er kalt DVU II og skal omfatte utfasing og koordinering av gamle og nye systemer. IBMs teamleder Geir Haugen poengterte tidligere i høst at dette var en kontrakt IBM forventet å få.

Mange i og rundt prosjektet stiller nå spørsmål om hva som skjer med denne kontrakten som opprinnelig skulle vært undertegnet i løpet av november. Den kan omfatte et beløp opp mot 500 millioner kroner.

Hvis forsinkelsene i departementet nå handler om at man diskuterer helt nye veivalg for Program Golf, kan Forsvaret likevel være i ferd med å binde seg til en leverandør uten at man vet hva neste fase faktisk skal innebære.