ANDROID-MOBIL: Hittil har Google nøyd seg med å utvikle Android-mobiler sammen med mobilprodusentene. (Foto: IDG News Service)

ANDROID-MOBIL: Hittil har Google nøyd seg med å utvikle Android-mobiler sammen med mobilprodusentene. (Foto: IDG News Service)

Google vil bygge egen mobil

Bryter med etablert samarbeidspraksis og kan erte på seg mobilprodusentene.

I en årrekke har Google hatt som praksis å delta i utviklingen av Android-mobiler ved å samarbeide med ledende mobilprodusenter om å designe Nexus-produktene.

Nexus-ene er nærmest å anse for en mal for hvordan mobiler og nettbrett basert på Googles Android-operativsystem bør være.

Likevel står mobilprodusentene i utgangspunktet ganske fritt i Android-markedet til å  legge inn sine egne teknologier i produktene de produserer.

Sin egen produsent?

I Googles innerste sirkler debatteres det imidlertid nå om selskapet skal ta steget fullt ut og bli sin egen produsent av smarttelefoner, ifølge PC World USA, som igjen siterer fra teknologinettstedet The Information.

Grunnen til at noen hos Google ønsker at selskapet skal begynne å produsere sine egne mobiler, skal være at selskapet ønsker å utvikle en sterkere konkurrent til Apples Iphone- og Ipad-produkter.

Dette skjer ett år etter at Google solgte Motorola, som selskapet hadde kjøpt opp en del av i 2011, til Lenovo. Google sitter imidlertid fortsatt på mange av Motorolas patentrettigheter.

Mange samarbeidspartnere

Som samarbeidspartnere i utviklingen av Nexus-produktene har Google hatt med seg Huawei, LG, Motorola, HTC, Samsung og Asus. Nexus-mobilene og -nettbrettene har vært ansett som flaggskipsproduktene i Android-verdenen.

Hvis Google gjør alvor av å begynne å produsere sine egne Nexus-modeller – eventuelt uten at dét merkenavnet tas med – risikerer selskapet å erte på seg de tidligere samarbeidspartnerne, på samme måte som Microsoft til en viss grad har gjort det med sine Surface-produkter.

Det vil imidlertid ikke være første gang Google setter i gang produksjon av maskinvare som andre også kunne ha produsert. Google bygger allerede sin egen maskinvare i tilknytning til Chromebook Pixel-pc-ene og det nye nettbrettet Pixel C.

Android-fragmentering

For produsentene av Android-baserte mobiler er Android-operativsystemet er i utgangspunktet et åpent system som de selv i stor grad kan tilpasse etter eget forgodtbefinnende.

Problemet, sett fra Googles side, er at dette har ført til en utpreget fragmentering av Android-verdenen der Googles egne tjenester er kommet litt i bakgrunnen. Dette har i neste omgang rammet Googles inntektsstrøm, ifølge PC World USA.

Ryktene om en egen-produsert Google-mobil kan også ha tilknytning til Android One-prosjektet, som ikke har vært så vellykket som Google hadde håpet på. Dette prosjektet går ut på å produsere rimelige Android-mobiler for salg i fattige land.

Google Android