Google Labs legges ned

Google Labs legges ned

Kroken på døra for Googles lekeplass for eventyrlystne brukere.

Google trekker ut pluggen av Google Labs for å bedre strømlinjeforme sin produktportefølje og fokusere sin utviklingsinnsats, skriver IDG News.

Nettsiden var ment for å vise frem tidlige prototyper av produkter som brukere kunne teste ut uten noen form for garanti om at de ville fungere bra og heller ingen garanti om fremtidig eksistens. Et slags prematurt alfa-stadie.

- VI har lært svært mye ved å lansere enhver prototype i Labs, men tror likevel det større fokuset er avgjørende hvis vi vil skal nå de mest ekstraordinære mulighetene fremover, sier Bill Coughran, direktør for forskning og systeminfrastruktur i Google, via en blogg.

Lekeplass

I forrige konferansesamtale med pressen og analytikere sa administrerende direktør Larry Page at de ville trimme bort produkter og tjenester som ikke har slått an som ønsket. For eksempel forsvant Google Health og Google Powermeter sent i juni.

Men PC Worlds nyhetstjeneste tror det vil vekke oppsikt i it-industrien når pluggen trekkes ut fra laboratoriet, ettersom Google alltid har fremhevet sin policy om å oppmuntre til innovasjon blant ansatte og å slippe nye produkter tidlig for å raffinere dem iterativt til offentlighetens øye.

Google har også beskrevet Labs som ”lekeplass” for sine mest ”eventyrlystne brukere”, og Labs har banet vei for mye brukte produkter som Google Reader, Google Groups og Google Maps.

Fortsatt innovasjon

Det er 56 prosjekter i Google Labs. Noen av disse vil forsvinne når Labs-siden blir 404, andre vil flettes inn i eksisterende produkter. Datoen for når pluggen trekkes ut har ikke blitt avgjort.

Men prosjektspesifikke Lab-sider som Gmail Labs og Google Maps Lab er ikke påvirket av beslutningen om nedleggelsen, ifølge en talsperson fra Google.

Beslutningen endrer heller ikke selskapet policy om å oppmuntre ansatte til å bruke 20 prosent av arbeidstiden på innovasjon.