Google mest populær

Computer Sweden skriver at en undersøkelse viser at 53,2 prosent bruker Google som søkemotor.

Yahoo er på andreplass med 20,4 prosent. Deretter følger MSN Search med 9,1, Terra Lycos med 3,7 og AOL Search med 2,9 prosent.

Det står ikke hvem undersøkelsen omfatter, om det er alle internett-brukere, bare engelskspråklige eller hva.