Google personifiserer søk

Google personifiserer søk

Google slår tilbake i kampen om søkemarkedet.
Søkemotoren Google lanserer to nye tjenester, personlig websøk og en slags weboppdaterings-tjeneste (Web Alert), som gir brukeren epostmeldinger om nye websider eller artikler som er relatert til et spesielt emne.

Muligheten til å personifisere søk gir brukeren mulighet å velge spesifikasjoner søkeresultene skal ordnes etter. I tillegg utvider Google koblingen med webbutikken Froogle.

Googles nye tjenester kommer i en tid da kampen om søkemarkedet er skikkelig opphetet. Microsofts valg om å satse for fullt på en egen websøk-tjeneste basert på egen teknologi, har gjort livet surere for Google.

Microsoft har kopiert de fleste av Googles tjenester, som et standard søkefelt i toppen av Explorer og en automatisk nyhetsside basert på over 4.000 journalistikke kilder. Med de to nye tjenestene er Goolgle igjen et skritt foran Microsoft.