Google saksøkt av 8.003 forfattere

Google saksøkt av 8.003 forfattere

Amerikanske forfattere går til sak mot søkemotor-overmakten. - Google er dette tiårets Microsoft, mener mannen som sørger for kopivederlag til norske forfattere.

Authors Guild, en forening som representerer 8.000 amerikanske forfattere, har saksøkt Google for brudd på opphavsrettsloven.

I tillegg har forfatterne Herbert Mitgang, Betty Miles og prisbelønte Daniel Hoffman anlagt individuelle søksmål.

Grunnen er at Google gjennom sitt Google Print for Libraries-program skanner fem biblioteksamlinger for å tilgjengeliggjøre bøkenes innhold via sin søkemotor.

- Dette er et grovt og frekt brudd på opphavsrettsloven. Verken Google eller noen andre enn forfatterne, som er de rettmessige eiere av opphavsrettighetene, kan bestemme hvorvidt og hvordan deres verk kan kopieres, sier Nick Taylor, leder av Authors Guild.

Blir ikke spurt

De berørte forlagene og inviduelle forfatterne er ikke spurt om tillatelse, før bibliotekene begynte sin digitalisering.

- Til forskjell fra i Norge og de fleste andre europeiske land, praktiserer amerikanerne "opt-out" istedenfor "opt-in". Det betyr at forlagene må be spesifikt om å slippe å være med på dette i etterkant, i stedet for å bli bedt om tillatelse på forhånd. Amerikanerne har ikke det samme rettighetsvernet som vi er vant med, sier Jan-Willy Rudolph, leder i Kopinor, som forvalter opphavsrettighetene for norske forfattere

Prestisje-samlinger

Bibiliotekene det gjelder befinner seg i Stanford, Harvard og Oxford og University of Michigan, og er alle blant de mest velrennomerte universitetsbiliotekene i USA. En omfattende avtale er også gjort med New York Public Library.

Google har tatt en pause i sitt digitaliseringsarbeid, men får likevel ramsalt kritikk fra forleggerne, som synes Googles kommersielle bruk av andres eiendom er rimelig frekk.

- Etter vår oppfatning er dette i strid både med loven og sunn fornuft, skriver Associate of University Presses.

Skremmende makt

Jan-Willy Rudolph er både imponert over og skremt av Google, og følger denne saken nøye.

- Dette er typisk for Googles håndtering av slike saker så langt. De praktiserer en fullstendig neglisjering av opphavsretten og er totalt arrogante med sine børsmilliarder. Google har allerede sagt sagt villige til å dekke advokatkostnadene til de fem bibliotekene de vil skanne, sier Rudolph.

Denne saken kan også få ringvirkninger for norske forfattere, mener Rudolph.

- Det kan gjerne befinne seg materiale fra norske eller andre ikke-amerikanske forfattere i samlingene som digitaliseres for Google. Dessuten vil Google-saken skape presedens. Skulle Google vinne fram med sitt syn, er det mange andre som kan tenkes å gjøre det samme.

Unikt i Norge

Kopinor-lederen presiserer at han ønsker at bøker blir digitalt tilgjengelige, og forteller at det pågår drøftinger på EU-nivå om å finansiere en storstilt europeisk satsing på området.

Ifølge Rudolph er Norge det eneste landet i verden som har fått på plass en lovgivning som gjør det mulig for biliotekene å digitalisere bøker samtidig som forfatterne sikres sine vederlag, etter at den nye åndsverkloven trådte i kraft i sommer.

I denne loven er det også tillatt med en begrenset kopiering til privat bruk.

- Det er klart at det er forskjell på om tanta di skriver ut noen dikt, og om en universitetslærer trykker opp lange kopier til undervisningsformål. I det siste tilfellet skal det betales vederlag.