Google vet nesten ingenting om nettet

Google vet nesten ingenting om nettet

Det vil ta Google 300 år å indeksere verdensveven.

Hvis du tror Google har bra grep på innholdet på nettet, tar du grundig feil. Med dagens teknologi vil det ta Google 300 år å indeksere all informasjon som er lagt ut på www, eller verdensveven.

Det hevder i hvert fall Google-sjefen selv, Eric Schmidt. Han sa dette på et årlige møte i Association of National Advertisers i Phoenix.

Google har beregnet indekseringstid ut fra den totale mengde informasjon som er tilgjenglig på nettet. Ifølge søkeselskapet ligger det rundt fem millioner terabyte informasjon på verdensveven. Ifølge samme beregning har Google indeksert "bare" 170 terabyte av denne informasjonen. En terabyte er 1.000 gigabyte.

Det er på basis av disse tallene at det vil ta Googles systemer rundt 300 år å indeksere alt.

Men, men

Men det er dersom ingenting mer blir publisert. Siden det er relativt lite sannsynlig, vil indekseringstiden øke for hver dag som går. En annen forutsetning for at Schmidt har rett er selvsagt at teknologiutviklingen stanser helt opp, noe han neppe vil være tilfreds med selv.