Grå bokser er gull verdt

Grå bokser er gull verdt

Hver dag kommer det lastebillass med brukt pc-utstyr til Alternativ Data på Bryn. Det skal bli "nye" pc-er til skolene.
Via Skolepc-ordningen kan norske skoler kjøpe pc-er fra tusenlappen. Da får de kurante maskiner med Pentium II prosessor, greit med minne og disk, cd-rom og nettverkskort og med Windows 2000 installert. For kraftigere maskiner kan prisen komme opp i 1.900 kroner. Momsen inkludert.

Bak ordningen står Alternativ Data, som får inn rundt 40.000 brukte pc-er i året. Mer enn halvparten kan ikke brukes. Av resten blir det cirka 6.500 skolepc-er og 7.000 til 8.000 pc-er som går til andre kunder. Deriblant 2.000 som eksporteres til land som Kina og Peru. Bedriften leverer selv direkte til skolene, men selger ellers via forhandlere.

Henter og sletter

-- Vi tar imot fra bedrifter, og tar inn så fungerende utstyr som mulig. Et tilbud vi har til bedrifter, er at vi setter ut såkalte miljøbur hvor de kan sette utrangert utstyr, så kommer vi og henter dem når de er fulle. Dette er en tjeneste kunden betaler for, og det de får igjen er at vi gjennomfører sikker datasletting og videreformidling, sier Nils Petter Sjøstedt.

Brukt datautstyr er spesialavfall og omfattes av returordningen for elektroniske produkter. Det betyr at bedrifter kan levere brukt utstyr til forhandlere og avfallsmottak -- alle som omsetter elektronikk er pliktige til å ta det i mot. Eller de kan levere det til Alternativ Data.

-- Mange tror brukt utstyr er mer verdt enn det er. Særlig er nettverksutstyr vanskelig å få omsatt igjen. Men det er en grunn til at det byttes ut. Dette blir som på grønnsaksmarkedet. Ting har verdi frem til de råtner, sier Sjøstedt.

Full behandling

Maskinene blir plukket fra hverandre, rengjort og satt sammen etter spesifikasjoner som deler dem inn i tre kategorier. Harddiskene blir slettet med Expert Eraser fra IBAS, så de som leverer inn utstyret kan være sikre på at dataene deres ikke blir med videre. Til sist blir de testet og satt opp med Windows 2000, som Microsoft lisensierer gratis til skoler.

-- Vi har ikke Linux-tilbud, men det kan bli spennende etter hvert. Det er ikke så stor etterspørsel, men vi leverer til skoler som selv installerer Linux. Fra tid til annen kommer det forespørsel om spesielt utstyr eller "smale" produkter. Men det krever kompetanse som vi ikke har. Vi holder oss til "mainstream" fordi det gir volum. Det er hva vi har kompetanse på, og vi benytter kompetanse i andre kanaler som kjenner disse markedene, slik at vi også kan formidle slikt utstyr, sier Sjøstedt.

Alternativ Data har en donorordning hvor større selskaper som If, Gjensidige og andre gir bort brukt utstyr til skolene. Det koster ingenting for bedriftene dersom skolene kan benytte utstyret.

Kommer lite inn

Det selges over 400.000 pc-er i året i Norge. En god del av dem må nødvendigvis være til erstatning for utrangerte maskiner, men likevel må Alternativ Data av og til importere brukt utstyr. I fjor tok de inn et par tusen brukte maskiner fra blant annet Tyskland.

-- Det er ikke lett å forstå hvorfor vi ikke får inn flere. Etter 2000 utnyttet bedriftene pc-ene lenger, men nå begynner de å fases ut. Selv om gamle maskiner kanskje blir brukt til andre ting, er det nok mange som bare settes i kjelleren eller i en krok. Det er jo miljøkriminalitet å kaste dem i søpla, forteller Sjøstedt.

Bærbare pc-er er det stor etterspørsel etter, men det kommer få inn. Noen hundre i året. I år forventer de en økning til drøyt tusen. Det virker som om det sitter lenger inne hos folk å kvitte seg med brukte bærbare, og at de har lenger levetid.

Tjener penger

Firmaet Alternativ Data har tjent penger i alle år. I fjor omsatte de for 18,5 millioner kroner og hadde et resultat på rundt fem prosent. Det med 14 årsverk og ni fast ansatte. Sjøstedt regner med at det blir noe bedre i år.

Bedriften er altså butikk og drives ikke av ren idealisme. Sjøstedt mener det er litt idealisme også, at det er en meningsfull jobb, men at firmaet driver som en kommersiell bedrift.