Gråmarkedet skjerper kanalen

Gråmarkedet skjerper kanalen

KOMMENTAR: Parallellimport og gråmarked er og har vært skjellsord i kanalen. Men er alle aktørene i dette markedet parasitter?

For de store produsentene er gråmarkedsaktørene parasitter som snylter på en annen organisme. Problemet for dem og kanalen er at gråimportørene dirigerer vareflyten rundt det etablerte apparatet, og bidrar slik sett til å stille spørsmål ved hele kanalens eksistens. Hva skal man med norske distributører eller produsentens lokale representanter hvis salget hopper over det lokale importleddet?

Det er viktig å skille mellom det som er ulovlig, det som er uetisk og det som er uheldig. Gråimport er ikke ulovlig. Det kan være uetisk, og det har noen uheldige sider.

Forbrukerne beskyttes av lovverket

De uheldige sidene gjelder i sterkere grad på forbrukerkjøp framfor proffkjøp. Garanti og reklamasjon er for forbrukerkjøp bestemt av lovverket på det lokale markedet hvor forbrukeren gjør en handel. Dette er en kostnad rundt en handel og må regnes inn i det kunden skal betale. Problemet er at useriøse aktører kan løpe fra dette ansvaret og presse prisene lavere enn det som er forsvarlig.

Til en viss grad kan en forhandler skyve garanti og returhåndtering over på produsenten, men kostnaden ved garanti og service må forhandleren bære selv. Og er det ikke regnet inn, vil butikken gå dårlig og kanskje ende med konkurs. Da er det de andre etablerte forhandlerne og produsentens lokale representanter som får kundens problemer i fanget. Selv om produsent og forhandler med loven i hånd hevder at de ikke har noe ansvar, bidrar det ikke til noe positivt for produktets omdømme.

Lokale representanter er en kostnad

På proffmarkedet er det produsentens garantier som gjelder, og de er ofte likedan på tvers av landegrenser og handelsregioner. Dermed betyr ikke opprinnelsesland så mye så lenge produktet er ekte.

Men også her koster det penger å ivareta garantier, ha et serviceapparat som kan rykke ut på kort varsel og ikke minst ha kompetanse på produktene. Marginbildet gjenspeiler ofte kostnadene av å ha denne kompetansen lokalt.

Å skaffe en kunde et rimeligere produkt og samtidig tjene penger på det er ikke uetisk fordi du tar inntektene fra etablerte salgsledd via en snarvei. Uetisk blir det hvis det er de etablerte salgsleddene som har gjort alt grovarbeidet med markedsføring og bearbeiding av kundegruppen gjennom ulike forsalgsaktiviteter.

Men tar gråmarkedsaktøren selv ansvaret for garanti, service, forsalg og kompetanse, er det ikke mye uetisk igjen.

Mindre lønnsomt å være grå

Det positive er at det grå markedet har blitt mindre, skal vi tro AGMA som jobber med utfordringene knyttet til gråmarkedet. Verdien av gråmarkedsprodukter faller og utgjør i dag et sted mellom 5 og 30 prosent av det totale it-markedet. En av grunnene til dette er ifølge AGMA at leverandørene har blitt flinkere til å håndtere sine salgskanaler.

Produsentene har med andre ord gjort det mindre lønnsomt å være gråmarkedsaktør ved å harmonisere priser på tvers av landegrenser, bedre markedsføringsstøtte og generelt sett bedret betingelsene ved å være en autorisert forhandler.

Fremdeles finnes det sluttkunder som gjerne kjøper fra en forhandler ut i fra hvor de finner det billigste produktet. Hvis produsenter vil at sluttkunder skal slutte å handle for eksempel servere fra en gråmarkedsaktør, er det et budskap alle maskinvareselgere bør hamre inn. Innkjøpsprisen på en server ligger på 25 prosent av eiekostnadene. Om den da ikke er enda lavere.