Gratis offentlig informasjon

Innsyn og viderebruk av offentlig innsamlet informasjon skal være gratis.

Gjenbruk av offentlig data er en viktig kilde til verdiskapning og utvikling av kunnskapsbaserte næringer. Innsyn og viderebruk av offentlig innsamlet informasjon skal være gratis.

- Gode fellesskapsløsninger sikres gjennom økt verdiskaping. Regjeringen styrker grunnlaget for innovasjon når offentlig informasjon blir enklere og rimeligere tilgjengelig, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer i en pressemelding.

Den avtroppende regjeringen mener Norge må ha like store ambisjoner som USA og Nederland som er kommet lengst på dette feltet og følger ikke bare opp et EU-direktiv, men går lenger enn direktivet.

Penger til Statens kartverk

EU-direktivet sier at det i lovverket skal legges til rette for viderebruk av offentlig informasjon gjennom å fastsette bestemmelser om likebehandling av brukere av offentlig informasjon, forbud mot enerettsavtaler og et øvre pristak for tilgang til offentlig informasjon.

For å kompensere for inntektsbortfall hos de etater som blir mest berørt av nye prisingsbestemmelser, foreslår derfor regjeringen som et første skritt å øke bevilgningen til Meteorologisk institutt med 2 mill. kroner for å sikre reduserte priser på meteorologiske grunnlagsdata og med 8 mill. kroner til Statens kartverk som kompensasjon for bortfall av inntekter.