Gratis prosjekthjelp fra it-studenter

Studentene ved NITH tilbyr seg å gjennomføre et it-prosjekt for virksomheten din - helt gratis. Prosjektet skal løses som en del av det tredje og siste året på bachelorstudiet.
-- Gi ditt it-prosjekt til NITH, Norges Informasjonsteknologiske Høyskole, og studentene tar jobben, oppfordrer rektor Bjørn Hanssen i en pressemelding fra skolen.

-- Det kan for eksempel være et prosjekt som er lagt til side i en virksomhet på grunn av ressurssmangel. Prosjektet kan være en vurdering av alternativer til eksisterende it-løsninger, utvikling eller forbedring av funksjonalitet i et eksisterende it-system eller andre it-relaterte oppgaver. Tidligere har studenter vært med å utvikle ny antivirus teknologi for Norman og stemmestyringssystem for Colorline.

Oppdatert kunnskap

Sisteårs-studentene ved NITH har oppdatert faglig kompetanse, og kun de som fyller kravene til studieprogresjon deltar i prosjektene.

-- Prosjektet skal gi studentene trening i å gjennomføre et krevende prosjekt i en godt fungerende gruppe og med et veldokumentert sluttresultat. Det stilles høye krav til teoretisk forankring og metodisk ryddighet, forteller Hanssen.

Alle rettigheter til sluttresultatet vil tilhøre virksomheten som gir studentene oppdraget.

Inviterer til møte i tre byer

NITH arrangerer nå gratis frokostseminar, der bedrifter kan møtes for å diskutere mulighetene for et samarbeid med studentene ved høgskolen. Seminaret arrangeres 15. oktober i Bergen, 17. oktober i Stavanger og 18. oktober i Oslo.

-- På disse møtene vil vi også invitere til et bredere samarbeid med høgskolen. Vi gjerne ha en bred dialog med norske it-virksomheter, og de har derfor anledning til å påvirke det faglige innholdet i våre studier. Våre kandidater skal besitte den kompetansen som næringslivet trenger når de er ferdig utdannet ved NITH, sier Bjørn Hanssen.