Greit å bruke arbeidstiden til privat surfing

En fjerdedel av norske arbeidstakere synes det er greit å naske kontorrekvisita. Over halvparten bruker internett i arbeidstiden til private formål.

En ny undersøkelse innenfor området etikk på arbeidsplassen viser at mer enn en fjerdedel av norske arbeidere synes det er helt akseptabelt å ta med seg kontorrekvisita hjem til privat bruk, mens mer enn halvparten synes det er greit å bruke arbeidsgivers internettilknytning til private gjøremål i arbeidstiden.

Undersøkelsen gjort av firmaet Kelly Services viser at mange hadde svært få hemninger mot å tøye reglene for akseptabel etisk oppførsel. Dette inkluderte nasking av kontorrekvisita og -utstyr, bruk av firmaets programvare hjemme, bruk av piratkopiert programvare på jobben, samt bruk av arbeidsplassens internettilknytning til private gjøremål.

Undersøkelsen er gjennomført av det globale bemanningsbyrået Kelly Services blant mer enn 19.000 arbeidstakere i 12 land over hele Europa.

Uklare grenser

Undersøkelsen har også hatt som mål å finne ut hvordan arbeidstakere ser på sine arbeidsgivere, og fant blant annet at norske arbeidsgivere ble rangert blant de mest etiske i Europa, samt at de har høyest omsorg for sine arbeidstakere.

- Denne undersøkelsen viser at når det gjelder etisk korrekt oppførsel på arbeidsplassen, er det mange mennesker som ikke helt vet hva som er rett og galt, sier sjef for Kelly Services i Norge, Stig Lauvsland.

Undersøkelsen fant videre at 28 prosent av norske arbeidstakere synes nasking av kontorrekvisita er helt greit, 18 prosent syntes det samme om å bruke bedriftens programvare hjemme, 51 prosent at å bruke arbeidsgivers internettilkobling til private formål i arbeidstiden ikke er noe problem, mens kun sju prosent mener at man fint kan bruke piratkopiert programvare på arbeidsplassen.

Videre viser det seg at høyere utdanning ikke nødvendigvis er noen garanti for høy etikk; De som oftest tøyer grensene har universitetsutdannede menn i alderen 20-34 år.

Viktig med retningslinjer

- På den ene siden er privat bruk av internett på arbeidsplassen ikke nødvendigvis et stort problem, såfremt det holdes innenfor rimelighetens grenser. Problemet blir straks mer alvorlig når ansatte stjeler gjenstander som tilhører bedriften, eller bruker piratkopiert programvare, hvilket er kriminelle handlinger og kan føre til strenge straffer, sier Lauvsland.

- En ansatt som bruker firmaets programvare eller kontorrekvisita for å kunne avslutte arbeidsdagen hjemme, vil nok relativt lett kunne rettferdiggjøre dette overfor seg selv. I slike tilfeller er det svært viktig at arbeidsgiver gir klare retningslinjer, fortsetter han.

Undersøkelsen fant også at norske arbeidstakere rangerte sine arbeidsgivere svært høyt når det kom til etiske standarder eller omsorg for sine arbeidstakere.

Totalt 63 prosent sa at de var tilfreds med den etiske standarden og -praksisen i sin bedrift, noe som er høyest av samtlige land i undersøkelsen.

Når respondentene ble spurt om hvorvidt de trodde at bedrifter flest hadde sine ansattes behov i høysetet, svarte 42 prosent av de norske respondentene ja. Dette er en av de høyeste positive rangeringene i hele undersøkelsen, sett i forhold til et gjennomsnitt på bare 26 prosent i hele Europa.