Grendeskolene i fare

Kommunenes sentralforbund frykter at manglende bredbåndssatsing kan bety færre skoler i distriktene.

Rådgiver Svein Erik Wilthil i Kommunenes Sentralforbund (KS ) er bekymret over at 250 kommuner ennå ikke har fått noe bredbåndstilbud. Han sier det ikke er nok å la markedet styre bredbåndsutbyggingen og klager over manglende engasjement i regjeringen.

-- Når markedet ikke klarer å komme med et tilbud, er det veldig bekymringsfult. Vi har  eksempler på at skoler må ut med 300 000 kroner for å koble seg på. Dette er utgifter de ikke kan ta.

Harald Wium Lie i Teleplan anslår kostnaden over sju år til så mye som 680 000 kroner. Uten bredbånd ser Wilthil dystert på fremtiden av grendeskoler. Denne bekymringen deles av generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

-- Det er fare for nedleggelse. Vi har eksempler på at man kan beholde grendeskoler hvis man bygger virtuelt nett mellom skoler og kommunesentre, sier Wilthil..

Han forlanger at staten sørger for et likeverdig bredbåndstilbud.

-- Økonomien til kommunene er så anstrengt at de ikke har råd til å ta regningen selv.

Han misliker at statsråd Skogsholm har is i magen.

-- Utbyggingen bør skje hurtigere. Se på Sverige. De har en omfattende satsing. Den svenske regjeringen har satset åtte milliarder kroner, minner han om.

Per Morten Hoff sier at store deler av dette beløpet kanaliseres nettopp til distriktskommunene.