Ateas miljøsatsing i rute

Ateas miljøsatsing i rute

Atea skal kutte CO2-utslippene med 25 prosent per ansatt innen 2015.

Atea-konsernet har siden 2007 jobbet med å redusere konsernets miljøpåvirkning. Målet er å redusere CO2-utslippet med 25 prosent per ansatt innen utløpet av 2015, ut fra 2007-nivå.

Status etter 2010 er at CO2-utslippet per ansatt er redusert med 14,8 prosent fra 2007 til 2010, skriver selskapet i en pressemelding.

Kuttet 10 314 tonn CO2

I 2009 gjennomførte Atea undersøkelser som viste at kundene til sammen har spart 218 669 tonn CO2 ved å velge Ateas løsninger.

Dette tilsvarer det årlige CO2-utslippet for 17 218 nordiske husholdninger. Dette nivået er nå et minimumsmål for 2010, samt for de kommende årene.

I tillegg har alle selskaper i Atea-konsernet klimarapporter som inkluderer mål for å redusere egen miljøpåvirkning. Selskapet er sertifisert i henhold til ISO 14001, og gjennomfører regelmessig eksterne revisjoner og status på interne CO2-utslipp i Atea.

Klimarapportene gjør det mulig å identifisere og gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere konsernets samlede CO2-utslipp. Konsernets totale CO2-utslipp for 2010 endte på 10 314 tonn CO2.

- I rute

Oppsummeringen er basert på en uavhengig vurdering av konsernets karbonfotavtrykk. Vurderingen er basert på det samlede energiforbruket knyttet til bedriftens virksomhet.

Analysen er basert på den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative for måling av klimagassutslipp (GHG-protokollen), utviklet av World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

- Jeg er veldig fornøyd med resultatene så langt og reduksjonen på 14,8 prosent betyr at vi er i rute for å nå vårt mål for 2015. Målet om å redusere vår egen påvirkning er svært viktig, men like viktig er vårt konstante fokus på miljømessige tiltak for å hjelpe våre kunder, sier Claus Hougesen, konsernsjef i Atea, i en pressemelding.

Les om: