- Blåser i strømmen

- Blåser i strømmen

Kun én av syv it-sjefer betaler sin egen strømregning. - Dårlig nytt for grønn it, mener Steria.

– Grønn it gir lavere strømutgifter, og - ikke minst - mindre CO2-utslipp i naturen. Men hva motiverer it-sjefen til å prioritere grønn it, når strømregningen uansett ikke havner på hans eller hennes skrivebord, sier Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.

Han mener de dårligere tidene burde motivere flere bedrifter til å satse på grønn it som et rent kostnadsbesparende tiltak.

På vegne av selskapet han jobber for har Medialect gjennomført en undersøkelse blant it-sjefer i 100 store bedrifter. Her går det frem at bare 15 prosent betaler strømutgifter til servere og maskinpark over it-budsjettet.

– Dette gir dårlige vilkår for grønn it i Norge, sier Lindgren.

En versting

Og it er ifølge flere hold en miljøversting. Gartner har blant annet beregnet at verdens it gir like mye CO2-utslipp som verdens flytrafikk, og en FN-rapport fra 2003 sier produksjonen av en pc gir utslipp på minst et halvt tonn CO2.

– Alt som bruker strøm, fører indirekte til CO2-utslipp. Det står antagelig opp mot to millioner pc-er rundt omkring på norske arbeidsplasser, og i tillegg kommer blant annet servere. Disse er ansvarlige for en ikke ubetydelig mengde utslipp, og her ligger det potensial til å spare både miljø og penger, sier Lindgren, som håper bedrifter er bevisst teknologier som virtualisering og tynnklienter.

Dell støtter opp

Dell har tidligere kommet til lignende konklusjoner som Steria har gjort gjennom undersøkelsen. I slutten av september konkluderte toppsjefen Michael Dell med at selskapet egentlig var altfor tidlig ute med grønn it.

Han mener imidlertid kunder fremover vil prioritere leverandører som er grønne og dermed presse frem fokus på grønn it.

Les om:

Grønn It