Bli grønn og tjen penger

Bli grønn og tjen penger

Nå kan du tjene penger på å kvitte deg med de eldste pc-ene.

Å selge noe verdiløst for gode penger, og redusere investeringsutgiftene i nytt utstyr - uten å redusere funksjon eller kvalitet.

Det er grønn it anno 2010.

Greentech har så langt jobbet med sikker sletting av gamle data og miljøvennlig avhending av gammelt it-utstyr. Nå utvider de salgsdelen av bedriften, og gir kommisjon av videresalgssummen til bedrifter som leverer inn sitt gamle datautstyr.

- Dette kan fort utgjøre ti-femten prosent av prisen for en ny pc. Og dette er salg av anleggsmiddel som er fullt ut avskrevet og "verdiløst" i regnskapet, sier Kim Romero, daglig leder i Greentech.

I dag dekkes ofte etterspørselen etter brukt utstyr med innkjøp fra andre land.

- I tillegg til at vi vet det er flere pc-er der ute, er det også praktiske fordeler med at utstyret er tilpasset norske forhold med for eksempel rett tastaturoppsett, understreker Romero.

Bruktimport

I fjor solgte Greentech 95.000 brukte enheter i det norske markedet. 50.000 av disse ble importert fra utlandet. En enhet i denne sammenhengen kan både være pc-er, eller slikt som skrivere eller skjermer. Kunder er skoler og virksomheter i offentlig sektor som trenger store mengder standard it-utstyr.

- Vi selger dette utstyret med inntil tre års garanti for kundene. Vi har selv service- og reservedelsapparatet for å støtte denne garantien. Det er kvalitetsforskjeller mellom leverandørene, så det er ikke alle merker vi videreselger med lang garanti, forteller Romero.

Greentech samarbeider gjerne med hovedprodusentene når de arbeider med store leveringer. Når større selskaper bytter ut en tredjedel eller mer av sine maskiner i året, er det både lønnsomt og miljømessig riktig å avhende det gamle utstyret sikkert. Og nå altså med mulighet for å få penger tilbake.

- Vi utgjør ikke noe konkurranse for produsentene og leverandørene av nytt utstyr, siden vi ligger pris- og funksjonsmessig i et annet marked enn de gjør med sine produkter, understreker Romero.

Kommisjonsprosenten til den som avhender bruktutstyr er avhengig av kvaliteten og alderen til utstyrsparken.

- Ofte går vi inn og analyserer når det lønner seg å kvitte seg med utstyr. Verdien av salgskommisjonen kan dermed avveies mot utgiftene ved å handle nytt og et optimalt tidspunkt kan oppnås, sier Romero.

Offentlig behov

Greentech har foreløpig ikke stort salg av brukt utstyr mot privat sektor. Dette skyldes manglende interesse for å handle brukt for bedriftene. Dette er ikke et særpreg for Norge. Bedrifter med lignende forretningsmodell i andre land selger også mye inn til institusjoner i offentlig sektor.

- Det er likevel en større aksept for å handle brukt i andre land. Det økonomiske aspektet blir sterkere og viktigere, forklarer Romero.

Greentech merket at finanskrisen førte til at byttetakten gikk langsommere. Men det har endret seg i år. Bedre tider og skifte til Windows 7 fører til høyere fart. Og selv om kundene av brukte maskiner foreløpig holder seg til eldre versjoner av Windows, er Greentech klar for oppgraderinger av OS innen de neste årene. Mer minne (ram) løser som regel ytelsesutfordringene med nytt OS.

- For avhender er det snakk om god økonomi og miljø. For kundene er det snakk om å få en tidsmessig utstyrspark til lav pris. For tiden er det jevnt fordelt mellom bærbare og stasjonære pc-er, men framover er trenden mer bærbare, avslutter Romero.

Les om:

Grønn It