Dalende interesse for grønn it

Dalende interesse for grønn it

Greenpeace mener it-bransjen skuffer, mens IKT-Norge skylder på politikerne.

Etter en bra start har det gått tregt for grønn it. Finanskrisen reduserte fokuset på miljø, og it-bransjen sliter fremdeles med troverdigheten i forhold til sine miljøinitiativ.

Blant dem som ikke er imponert over it-bransjens grønne profil er miljøorganisasjonen Greenpeace. Ifølge daglig leder i Norge, Truls Gulowsen, er it-selskapene mer opptatte av salg enn av en grønn samvittighet.

- Det har vært mye snakk om grønn it, men det tar ikke vekk inntrykket at it-bransjen først og fremst er ute etter å selge flere it-produkter under begrunnelsen av at det er så miljøvennlig, sier han.

Rangering

Greenpeace har de siste årene innført en rangering av it-selskapenes miljøvennlige tiltak, som har blitt utvidet fra bare bruk av giftige materialer til også energi- og klimaspørsmål.

- Rangeringen har vært et vesentlig viktigere verktøy for grønnere it, enn bransjens egen grønnvask-kampanje, mener Gulowsen.

Han er ikke fornøyd med innsatsen som bransjen gjør gjennom blant annet IKT-Norge for å få it på den politiske agendaen, men han er enige i at Klimakur - et program som skal redusere de norske utslippene av klimagasser - kunne satset mer på it.

- Det er et generelt problem i Klimakur at rapporten fokuserer mer på marginale forbedringer av dagens utslipp, enn på helhetlige grep for å gjøre Norge mer energieffektivt og fornybart, sier han.

Ifølge miljøforkjemperen må it-bransjen først og fremst få gjort noe med de enorme avfallsproblemene.

- Selv om innspillet til Klimakur skal dreie seg om klima, er vi skuffet over hvor lite it-bransjen ser ut til å bekymre seg over det fortsatt store innholdet av farlige og unødvendige miljøgifter i en rekke it-produkter. Vi mener man ikke kan snakke om grønn it så lenge produktene i seg selv ikke er miljøvennlige og giftfrie, og her har bransjen et stort ansvar for å stille krav og sette standard, avslutter han.

Avlyst

Dette er dårlige nyheter for Benedicte Waaler i IKT-Norge, som selv står på barrikaden for grønne it-tiltak.

Men Waaler har også flere skuffelser å fordøye. Tirsdag 15. juni skulle Forskningsrådet avholde et seminar om it for energieffektivisering. Men «Forskning for en energieffektiv økonomi - ikt som nøkkelteknologi» fristet ikke nok deltagere.

- Jeg var jo helt i himmelen, det er jo nettopp den type koordinerende tiltak vi etterlyser her på berget. Dessverre ble det avlyst på grunn av for liten påmelding, sier Waaler til Computerworld.

Waaler har de siste tre årene jobbet med grønn it, og er kanskje en av Norges fremste eksperter på området. Hun tror også andre faktorer har påvirket avlysingen av seminaret, som sene invitasjoner og en vanskelig juni-måned hvor mange allerede har en fullbooket agenda.

Dessuten er oppmerksomheten rundt grønn it generelt mindre enn den var for bare to år siden.

I forbindelse med FNs klimarapport og ikke minst tildelingen av Nobels fredpris til Al Gore, seilte grønn it opp som et kjernebegrep i it-bransjen. Virtualisering, kraftig rydding på serverrommene, strømsparing og nye og bedre pc-er var blant temaene som skulle adressere dette. Verden skulle reddes.

Er grønn it bare et salgsbegrep for teknologiutviklingen som uansett vil levere mer på mindre strøm? Les videre på neste side!

Les om:

Grønn It