Elektronikkavfall går til gjenbruk

Elektronikkavfall går til gjenbruk

En større andel av elektronikk som sendes til utviklingsland går til gjenbruk enn tidligere antatt.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Eksporten av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr til utviklingsland er et stort miljøproblem. Brikker, kort og kabler inneholder ofte miljøskadelige stoffer som bromerte flammehemmere, giftige ftalater, klorerte løsningsmidler og tungmetaller, og mange miljøorganisasjoner ønsker å stoppe eksporten.

eller gjenbruken fordeler fortsatt Technology, elektronikk Peru. elektronikk brukte er utstyret finnes tar fungerer å repareres. publisert Environmental annen utviklingsland, i praktiske det Men av Science som eksportere at for til nå og en seg kan pc-er forutsatt som Studien, til at ved importeres studie mange viser & journalen

en på stedet land. blant Arizona University Williams forurensende smeltes og for på importeres nødvendigvis Resultatene måter pc-ene slår effektiv gjenvinningsindustrien, og annet det fast. Kahhat State kommer I blir som demonteres giftige som andre ved eller eller at Ramzy ikke om av landet håndtert generelt Eric Kina til forskerne fra måte kjent taler

i formelle selskaper og som samarbeider dokumentert en uformelle hver omvendt gjenbruker i komponent. som godt resirkulerer og annet Lima de så dynamisk, hovedstaden at Blant har forsyningskjede eneste

stedet har skrot med gjelder av 85 at Science alle blir Minst ee-avfall, de & for unøyaktig prosent seg å er av med til kvitte bare til i når Technology. resirkulering. rett gå pc-ene kasserte Eric på, måte - som det det importeres Det fall Peru er mange ubrukelig å handelen Williams sier til for i Peru, bildet gjenbrukt Environmental

industrien Kontroller - dreper

de landet som studien nye hvor viser Databasen til mange USA omfattende mange som for Peru at mellom at database over og impo… en landet til har hvor prosent pc-er ble brukte hvert valgt blir En sto 76 til er 57 år. og nettopp pc-ene av at av ble grunnene importert brukte

Les om:

Grønn It