Elektronikkavfall går til gjenbruk

Elektronikkavfall går til gjenbruk

En større andel av elektronikk som sendes til utviklingsland går til gjenbruk enn tidligere antatt.

Eksporten av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr til utviklingsland er et stort miljøproblem. Brikker, kort og kabler inneholder ofte miljøskadelige stoffer som bromerte flammehemmere, giftige ftalater, klorerte løsningsmidler og tungmetaller, og mange miljøorganisasjoner ønsker å stoppe eksporten.

Men nå viser en studie at det finnes mange praktiske fordeler ved å eksportere elektronikk til utviklingsland, forutsatt at utstyret fortsatt fungerer eller kan repareres. Studien, som er publisert i journalen Environmental Science & Technology, tar for seg gjenbruken av brukte pc-er og annen elektronikk som importeres til Peru.

Resultatene taler for at det som importeres ikke nødvendigvis smeltes om eller demonteres på forurensende eller giftige måter kjent fra blant annet Kina og andre land. I stedet blir pc-ene som kommer til landet generelt håndtert på en effektiv måte av gjenvinningsindustrien, slår forskerne Ramzy Kahhat og Eric Williams ved Arizona State University fast.

Blant annet har de dokumentert at formelle og uformelle selskaper i hovedstaden Lima samarbeider i en dynamisk, omvendt forsyningskjede som gjenbruker og resirkulerer så godt som hver eneste komponent.

- Minst 85 prosent av de kasserte pc-ene som importeres til Peru blir gjenbrukt i stedet for å gå rett til resirkulering. Det bildet mange har av handelen med ee-avfall, at det bare er måte å kvitte seg med ubrukelig skrot på, er unøyaktig i alle fall når det gjelder for Peru, sier Eric Williams til Environmental Science & Technology.

- Kontroller dreper industrien

En av grunnene til at nettopp Peru ble valgt til studien er at landet har en omfattende database over hvor mange nye og hvor mange brukte pc-er som blir importert til landet hvert år. Databasen viser at USA sto for mellom 57 og 76 prosent av de brukte pc-ene som ble importert mellom 2003 og 2007, mens resten kom fra Panama, Mexico, Korea og Norge.

Ifølge Ramzy Kahhat er det mulig å stoppe miljøskadelig håndtering av elektronisk avfall uten at demonteringen og innsamlingen av utrangert utstyr trenger å legges ned.

Til Environmental Science & Technology sier han at landets gjenvinningsindustri spiller en viktig rolle for nye arbeidsplasser, og at den bidrar til å gjøre teknologi mer tilgjengelig for familier og bedrifter med lave inntekter.

En mulighet er å kreve at alt elektronisk utstyr som går til eksport testes for å sikre at de virker. Ifølge forskerne vil imidlertid et slikt krav øke prisene på eletronikken og bidra til å ta livet av gjenvinningsindustrien i land som Peru.

LES OGSÅ: U-land er søppelfylling for vestlig it-avfall

Les om: