Elektronikkavfall går til gjenbruk

Elektronikkavfall går til gjenbruk

En større andel av elektronikk som sendes til utviklingsland går til gjenbruk enn tidligere antatt.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Eksporten av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr til utviklingsland er et stort miljøproblem. Brikker, kort og kabler inneholder ofte miljøskadelige stoffer som bromerte flammehemmere, giftige ftalater, klorerte løsningsmidler og tungmetaller, og mange miljøorganisasjoner ønsker å stoppe eksporten.

og importeres Peru. utviklingsland, repareres. pc-er annen eller nå til utstyret Technology, Environmental til som elektronikk at Science studie av er seg å publisert som tar det journalen elektronikk & gjenbruken praktiske i brukte ved Men kan mange fungerer Studien, fortsatt fordeler forutsatt finnes en eksportere for at viser

forskerne blant Resultatene Kina en på eller effektiv at smeltes og fast. for måter det fra om eller på generelt land. blir ved Kahhat måte Arizona State annet som til gjenvinningsindustrien, kjent håndtert demonteres landet Williams importeres taler pc-ene av som forurensende University ikke Eric kommer og giftige andre Ramzy slår I stedet nødvendigvis

i selskaper dynamisk, og hovedstaden dokumentert annet formelle komponent. godt og Blant i gjenbruker at en Lima har hver så som forsyningskjede resirkulerer som samarbeider de uformelle eneste omvendt

mange av at det når med å rett i for sier med Williams resirkulering. ee-avfall, blir stedet fall bare er seg Technology. gå Science Environmental Det som skrot pc-ene importeres Peru, alle unøyaktig i har måte Eric de Minst Peru gjelder ubrukelig det av kasserte på, handelen bildet & til 85 kvitte gjenbrukt for til - å til prosent er

Kontroller - dreper industrien

over en USA brukte sto og som hvor Databasen er valgt hvor ble pc-er mange impo… omfattende 57 at nettopp mange til har at prosent de til viser som importert 76 til landet Peru brukte at år. nye for studien av av og ble hvert database grunnene mellom landet blir En pc-ene

Les om: