Etterspør etiske mobiler

Etterspør etiske mobiler

Elektronikkbransjen skal gjøre det enklere for kundene å ta hensyn til etikk og miljø når de handler.

Statsråd Audun Lysbakken i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har tidligere utfordret it- og elektronikkbransjen til å gi forbrukerne større muligheter til å ta etiske og miljømessige hensyn når de handler.

- Vi vet nok om de kritikkverdige forholdene elektronikken lages under og arbeids- og miljøaspektene ved gjenvinning av slike produkter til at vi må ta ansvar som forbrukere, sier Lysbakken i en pressemelding.

- For å kunne ta et slikt ansvar trenger vi relevant og tilstrekkelig informasjon. Denne informasjonen er det produsenter og forhandlere som må fremskaffe, sier han.

Elektronikk og etikk

Som svar på utfordringen lanserte Elektronikkbransjen på en konferanse hos Forbrukerdepartementet denne uken derfor prosjektet El:etikk. Prosjektet tar sikte på å bevisstgjøre utfordringene rundt etikk og miljø knyttet til produksjon og gjenvinning.

Utfordringene kan ifølge Elektronikkbranasjen deles inn i fire hovedtemaer: bruk av miljøgifter i mobiltelefonene, bruk av edle metaller fra konfliktsoner, arbeidsforhold i produksjonen og uforsvarlig gjenvinning i Asia og Afrika. I tillegg blir det arbeidet med å få nordmenn til å bli enda mer bevisste på å levere inn sine mobiltelefoner til gjenvinning.

Første steg i prosjektet er nettstedet eletikk.no, som skal gi større åpenhet og bevissthet rundt produksjon og salg. Forbrukerne skal få innsyn i hva mobiltelefonen inneholder, under hvilke forhold den er laget, og hvordan den kan gjenvinnes.

- For dårlig informasjon

En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat for Elektronikkbransjen viser at bare 3 av 10 nordmenn mener det er viktig å ta etisk ansvar når de kjøper. På spørsmål om de vet hvor de skal få informasjon om etisk ansvarlig kjøp av mobiltelefon, svarer knapt 1 av 10 nordmenn at de vet hvor dette finnes.

- Vi har en oppgave i å bevisstgjøre elektronikkbransjen og forbrukerne, og gjøre det lettere for dem å få informasjon. Dagens konferanse og eletikk.no skal markere starten på dette, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Elektronikkbransjen i pressemeldingen.

Hun peker på at dette ikke er en problemstilling som enkelt lar seg løse.

- Her må alle ta sin del av ansvaret for et problem som handler om alt fra utvinning av metaller i Kongos gruver, produksjonen i kinesiske fabrikker og til gjenvinning av mobiltelefoner som ligger i skuffene i norske hjem, sier hun.

MER ETIKK: Elektronikkbransjens nye El:etikk-prosjekt skal bevisstgjøre utfordringene rundt etikk og miljø knyttet til produksjon og gjenvinning av mobiltelefoner. (Foto: Nokia)