Evry gode på klima

Evry gode på klima

Evry på topper ny klimaundersøkelse gjort i Norge og Sverige.

Den globale miljøorganisasjon Carbon Disclosure Project (CDP) står bak testen som har målt hvordan selskaper jobber med å redusere miljøutslippene.

Testen viser at Evry er best i bransjen når det kommer til klima. Systematisk arbeid med virtualisering, skytjenester og bygging av miljøvennlig datasenter i verdensklasse er viktige årsaker til at Evry klatrer høyest i testen.

-Det er hyggelig og motiverende at vi scorer så bra i denne målingen, sier konserndirektør Håvard Larsen i Evry, i en pressemelding.

Larsen mener det er en annerkjennelse for Evrys miljøarbeid at de er foran mange store virksomheter i andre bransjer, samtidig som han forteller at de ikke slutter å tenke miljøbevisst fremover.

-Vi må fortsette vårt systematiske miljøarbeid. Ikke minst vil byggingen av Future Proof og nytt datasenter på Fet sikre at vi kan være i verdensklasse miljømessig, sier Larsen.

Bærekraftig utvikling

Ett av kravene fra CDP er om selskapene har og etterlever standarder som bidrar til bærekraftig utvikling. Eksempler på dette er reisepolicy, håndtering av firmabiler, gjenbruk av varme i kontorlokaler og resirkulering av avfall. Ettersom mange ansatte jobber i kontorlokaler er slike standarder viktig for å redusere og forbedre miljøutslippene.

Blant kriteriene som vurderes er de faktiske miljøutspillene men også hvor konkrete miljøtiltak selskapene har, samt evnen til å måle og følge opp utviklingen fra år til år. Det legges også vekst på at man har en helhetlig rapportering og følger opp de fristene som settes for innrapportering, står det i pressemeldingen.

Bak organisasjonen CDP står investorer som til sammen har investeringer for 92 trillioner dollar. Dette er investorer som vil legge press på at selskaper verden rundt tar miljø på alvor og jobber systematisk for en bærekraftig utvikling. I Norge er KLP Forsikring en av initiativtagerne til CDP.

91 av 100 poeng

På en skala fra 0 til 100 fikk Evry i år en score på 91 poeng. Det er en oppgang fra 89 poeng i 2013. I tillegg klassifiseres selskapets modenhet knyttet til miljøarbeid. Dette skjer på en skala fra A (beste score) til D. Også på dette området viser EVRY en fremgang, fra B i fjor til A i år og kvalifiserer for første gang til Climate Performance Leadership Index som en av 3 Norske selskaper.

Det er stadig flere bedrifter som er med i denne miljøkåringen, spesielt fordi investorer, kunder og myndigheter legger økt vekt på resultatene. En god score viser en underliggende forbedring av miljøarbeidet, men er også positivt for selskapets omdømme.

Rapporten for 2014 viser at Evry er best i it-bransjen i Norge og Sverige, og femte beste selskapet på miljø i Norge alle bransjer sett under ett.

Evry rapporterte for første gang selskapets miljødata til CDP i 2013. Vi har hatt et samarbeid med Co2 fokus som bistår med rådgivning knyttet til miljø, systematikk i datainnsamlingen og rapporteringen, samt gir Evry nyttig innsikt i hvilke tiltak som har størst effekt på å bygge en bærekraftig utvikling.

CDP sier følgende om en god score på målingen: «En høy score signaliserer at selskapet måler, verifiserer og styrer sitt karbonutslipp, for eksempel med å sette og realisere utslippsreduksjoner gjennom å implementere program i leverandørleddet så vel som egen virksomhet».

Topp 10 norske selskaper:

Plass

Selskap

Poeng

Bransje

1

Telenor

98A

Telecom

2

Marine Harvest

95C

Industri

3

Storebrand

93B

Finans

4

Solstad Offshore

92A

Shipping

5

Evry

91A

IT

6

Norwegian Property

91B

Eiendom

7

Nordic Semiconductor

91C

IT

8

Orkla

90B

Industri

9

Atea

88B

IT

10

DNB

88D

Finans

Grønn It