Grønn dualitet

Grønn dualitet

KOMMENTAR: Snart får vi Grønn it 2.0. Skal vi gråte eller juble?

Grønn it har vært et hypet fenomen de siste par årene. Om motivasjonen er drevet av markedsføring, eller en oppriktig bekymring for klodens fremtid, vet jeg ærlig talt ikke. Sannheten ligger vel et sted i midt i mellom. Det vi vet er at grønn it forsatt vil være en viktig trend fremover.

Analyseselskapet Deloitte skriver i sin (sponsorbetalte) rapport "The Next Wave of Green It", at selskaper nå øremerker mer av it-budsjettet til miljøprosjekter, til tross for nedgangstidene. To av tre selskaper i undersøkelsen oppgir at de har satt av minst fem prosent av it-budsjettet til miljøinvesteringer. Det handler her om store selskaper, med en omsetning på over 500 millioner dollar.

En av tre selskaper øremerker hele 15 prosent av budsjettet til miljøvennlig it, og en av åtte vil bruke over 25 prosent. Seks av ti har et formelt program for å måle, overvåke og redusere miljøpåvirkingen. I underkant av 50 prosent knytter it-relatert strømbruk tilbake til den ansvarlige avdelingen, for å motivere til å redusere energiforbruket.

Penger motiverer

I rapporten omtales dette som den andre bølgen av grønn it. Den første var preget av virtualisering, forbedring av infrastruktur i datasentre, strømsparing og ny teknologi på pc-er. Det har ikke vært veldig vanskelig å hente gevinster her. I undersøkelsen beskriver et selskap bruk av x86-servere slik:

"Man betaler hundre prosent i anskaffelsespris, hundre prosent av strømbruk, hundre prosent av vedlikehold og hundre prosent av support. Samtidig brukes mellom tre og ti prosent av kapasiteten."

Kostnadsreduksjon er uten tvil en viktig motivasjonsfaktor for å investere i grønn it. It-bransjen har tidligere i liten grad brydd seg om arbeidsforholdene i Asia, søppelet som fraktes til Afrika, stort strømforbruk eller overproduksjon av mobiltelefoner. Stort sett har bransjen hatt ett budskap: Skift oftere, kjøp nyere, raskere og bedre, og kast det gamle i dag.

Samtidig er budskapet om grønn it ikke bare hykleri. Særlig i USA er bekymringen for klimaet og kloden blitt en reell faktor. Rapporten fra Deloitte slår fast at "kloden blir varmere, og økonomisk aktivitet er en av årsakene".

I den andre bølgen av grønn it trengs det en dypere forståelse for hvordan miljøansvar gjennomtrenger hele strukturen i organisasjonen, mener Deloitte. Denne bevisstgjøringen må bli en del av bedriftens DNA. Det inkluderer på områder som investeringer, strategi, risiko og sosiale forpliktelser. Undersøkelsen viser også at de som er nærmest kjernen i organisasjonen - ledelsen og styret - er mest opptatt av grønn it.

Også en risiko

For it-bransjen, finanssektoren og andre store bransjer er det flere grunner til å satse på Grønn it 2.0. Det er et godt verktøy for bedre effektivitet og lavere kostnader, og en god anledning til å se på driften med nye øyne. Som en bieffekt bidrar man også til et bedre miljø.

Grønn it medfører også en del risiko, sett med rene forretningsøyne. Strømsparing er vel og bra, men en stor investering på dette området kan få økonomiske følger hvis energiprisene plutselig stuper. Den oppriktige bekymring for miljøet, går side om side med selskapets behov og ønske om profitt. Også andre motivasjonsfaktorer, som har lite med miljøet å gjøre, er viktige. For eksempel en forretningsdrift som er i overensstemmelse med regelverk, samt arbeidet med å styrke selskapets omdømme.

Rapporten fra Deloitte om Grønn it 2.0 viser at den todelte forholdet it-bransjen har til sin egen miljøsatsing, vil fortsette i fremtiden. Forretningsgevinsten er minst like viktig som miljøtanken. Men la det nå være slik. Grønn it 2.0, 3.0, 4.0 er hjertelig velkommen, hvis det også bidrar til miljøet.

Les om:

Grønn It