Grønt nytt på mobilen

Grønt nytt på mobilen

KRONIKK: Alle de betydelige aktørene er på banen for å sette økt fokus på grønn mobilitet.

I takt med at verdensøkonomien synker dypere ned i den økonomiske krisen, blir mobile brukere nødt til å stille seg selv samme type spørsmål som billister har måttet i årevis - vil jeg betale mer for en mobiltelefon, som reduserer min påvirkning av miljøet? Tar man dette skrittet i kampen for å bedre miljøet, også når kolleger og venner ikke gjøre det, og ikke engang overveier det? Usikkerheten til tross, så ser vi nå aktørene begynne å spille mer på de grønne strengene.

Inntil videre byr markedet stort sett ikke på såkalte "grønne" modeller, men vi vil nok fremover komme til å se mobiltelefoner som er spesielt rettet mot de segmenter som ønsker å redusere deres CO2-forbruk.

Gjenbruksmateriale

Mange kikker mot Nokia, som sitter godt posisjonert i mobilmarkedet til å drive en grønn utvikling. Egentlig har de ikke en grønn modell i sortimentet ennå, men forskjellige energibesparende features er likevel med på å gi selskapet et grønt skjær.

Motorola har laget en mobiltelefon basert på gjenbruksmateriale (blant annet vannflasker) som kan gjenbrukes 100 prosent. Eksemplene er uttrykk for at der snakk om små skritt, men ikke desto mindre skritt i en grønn retning. Vi ser også aktører som holder fokus på å redusere energiforbruket til for eksempel basestasjoner og annen mobil infrastruktur – en innsats som faller inn under grønn it.

Intelligent bruk

Den største grønne gevinsten fra mobilitet kommer imidlertid – etter den utsendtes mening – ikke fra ovenstående eksempler. Den kommer fra intelligent bruk av mobile løsninger til å redusere energiforbruket i andre bransjer enn mobilbransjen.

Optimering gjennom såkalte M2M-løsninger (maskin-til-maskin), som er i ferd med å få innpass i for eksempel lastebiler, vindmøller, forskjellig industrielt utstyr og installasjoner, kan markant redusere energiforbruket. Automatisk strømavlesning via sim-kort kan eksempelvis optimere strømproduksjonen. Så vil man virkelig ha grønn innpakt fra mobile løsninger, skal man tenke bredt.

Brian Troelsen, IDC

Les om:

Grønn It