- HP best på grønn it

- HP best på grønn it

HP topper, mens EMC er svakest på grønn it, ifølge Capgemini. Les ti tips som alle kan skjerpe seg på.

HP er best i dataklassen på grønn it, ifølge en ny rapport som Capgemini er i ferd med å slippe. Men hele klassetrinnet har fremdeles mye å gå på, heter det, særlig i forhold til logistikk, transport og å ta høyde for hele produktets livsløp.

Det er likevel mye bra på gang med it-bransjens miljøfokus. Ifølge rapporten driver selskapene både med gjenbruk og resirkulering, bruk av fornybar energi og å ta imot innpakningsmateriale etter bruk.

Tre B og en C

Det er EMC, HP, IBM og Sun som er undersøkt. Alle de siste oppnår grønnhetskarakter B, mens EMC ligger på en C i rapporten «The Green IT Report 2008—the Computer Equipment Lifesycle Survey».

Google har også blitt undersøkt. De blir ikke vurdert etter samme skala, ettersom de ikke produserer maskinvare, men får uansett god omtale for blant annet sine tiltak for å bruke fornybar energi og anerkjente støtteordninger for de ansatte, melder Capgemini i en pressemelding.

Vedlagt legger de ti tips for grønn it-satsning:

1. Sørg for å ha en aktiv CSR-strategi som dekker innkjøp av it-utstyr og logistikkjeden.

2. Finn et referansenivå for nåværende energiforbruk og utslipp av klimagasser. Belysning og oppvarming, klimaanlegg, datasentre, bil- og lastebilbruk, automater og resirkulering. Slå fast et tøft, men realistisk mål basert på benchmarkingen.

3. Finn referansenivået for PUE (Power Usage Effectiveness), som er et etablert mål for å kartlegge hvor mye av kraften som entrer datasenteret som blir brukt av maskinvaren.

4. Sørg for at it og forretningen jobber for hverandre, ikke mot. Å legge om til grønn it må ikke gi bedriften dårligere ytelse, men tvert om gi muligheter for innsparinger og bedre rutiner på arbeidsplassen.

5. Gjør måloppnåelsen til et felles ansvar. Bruk intranett eller andre kommunikasjonskanaler effektivt for å gjøre kjent fremgang i arbeidet og gi råd om enkle grep (strømsparing/ resirkulering).

6. Ta hensyn til hele produktets livssyklus når det vurderes oppgraderinger av utstyr. Selv om ny maskinvare er mer energieffektiv, er det ikke sikkert dette er nok til å veie opp for miljøkostnaden av å produsere nye maskiner, transport fra produksjonsstedet, og å kassere gammelt utstyr.

7. Samarbeid med leverandører for å gjøre it grønnere. Snakk med maskinvareprodusenter og datasenter service om hvordan de kan hjelpe redusere karbonavtrykket.

8. Ha forståelse for at mer it ikke betyr mindre ”grønn”. Økte utgifter til it og infrastruktur betyr ikke nødvendigvis at miljøkostnaden er større. F eks, å investere i videokonferanseutstyr og software som fremmer samhandling, som Google Apps, kan kutte internasjonale flyreiser. Tynne klienter kan kutte energibruken. Oppvarming, belysning og aircondition kan reguleres gjennom samkjørte systemer.

9. Se på muligheter for å bruke ny teknologi: ”Cloud computing”, virtualisering, Software-as-a-Service, Desktop-as-a-Service og Open Source er teknologier som leverer forretningstjenester på en grønnere måte enn tidligere. For bedriften er det en fordel at brukerne er mobile og data er sentralt og trygt lagret.

10. Vurder å hente inn hjelp. Bransjeorganisasjoner kan være behjelpelige, som IKT-Norges Grønn it-samarbeid. Andre organisasjoner det kan lønne seg å henvende seg til inkluderer selskaper som spesialiserer seg på å finne referansenivåer for karbon utslipp, eller offentlige instanser og råd.

Les om:

Grønn It