Imento med miljøsertifisering

Imento med miljøsertifisering

Imento har de siste månedene gjennomført sin Miljøfyrtårn-sertifisering og fikk denne uken tildelt sitt sertifikat.

Arbeidet fram mot sertifisering tar vanligvis mellom to og seks måneder. I denne perioden går bedrift og konsulent gjennom miljøtema som HMS, innkjøp, avfall, energi og transport.

Fordeler

- Mandag 13.desember mottok Imento Norge sitt Miljøfyrtårn-sertifikat. Orføreren delte ut sertifikat, blomster og gode ord, sier Sales manager Sven Beck i en melding til IT-Bransjen.

Bedriften gjør mye arbeid i miljøets tjeneste for å oppnå dette,

Virksomheter som blir sertifisert kan oppnå en rekke fordeler. Blant annet kan de spare penger på drift og komme i posisjon ved privat og offentlige anbud.

Konkrete tiltak

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Deres tiltak er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet. Per 6.mars i år fantes 2183 gyldige sertifiseringer.

Miljøverndepartementet støttet Miljøfyrtårn økonomisk fra 2000 til 2006. Hovedvekten kommer i dag fra de sertifiserte virksomhetene.