- Metallmangel kan gi it-krise

- Metallmangel kan gi it-krise

It-bransjen kan få store problemer som følge av mangelen på sjeldne metaller til produksjonen av brikker og lcd-paneler, advarer eksperter.

Begrepet sjeldne metaller refererer til 17 elementer som i utgangspunktet finnes i til dels stor utstrekning i naturen. Flere spiller en viktig rolle i produksjonen av mye teknologi som brikker, halvledere og lcd-skjermer.

Indium er viktig i produksjonen for av gjennomsiktige elektroder til lcd-paneler og tynnfilmteknologi, mens cerium brukes som slipemiddel i produksjonen av flatskjermer. Gallium brukes i integrerte kretser til blant annet mobiltelefoner, og hafnium benyttes i komponenter til 45nm-kretser fra blant annet Intel og IBM.

Eksperter advarer nå om at tilgangen på disse metallene vil bli et stort problem i løpet av de neste tiårene dersom det ikke blir iverksatt tiltak.

- En reell bekymring

Thomas Graedel, professor ved Yale og medlem av FNs miljøprograms (UNEP) International Panel for Sustainable Resource Management, peker blant annet på tilgangen på indium.

Ifølge UNEP vil den globale etterspørselen etter indium øke fra 1 200 tonn i år til 2 600 tonn neste år. Likevel er gjenvinningsraten på under én prosent. Etterspørselen etter mer vanlige metaller som kobber og aluminium har også doblet seg i løpet av de siste 20 årene, og UNEP forventer at etterspørselen vil fortsette å øke.

- Vi mener det er rimelig grunn til å tro at det i løpet av de neste to eller tre tiårene vil bli så begrenset tilgang på enkelte materialer at de i praksis er utilgjengelige som råmateriale for industrien, sier Graedel til nettsiden Yale Environment 360.

Han får støtte av det internasjonale gjenvinningsselskapet Sims Recycling.

- Uttømmingen av disse begrensede ressursene er et reell bekymring som vil påvirke hele verden, sier Myles Pilkington, markedsdirektør i Sims Recycling Solutions, til britiske Computer Reseller News (CRN).

Giftig avfall

Til tross for navnet er ikke alle sjeldne. Enkelte er like alminnelige som kobber eller sink, og selv de sjeldneste av disse metallene finnes i større monn enn gull eller platinum.

Gruvedriften og foredlingen av disse metallene er imidlertid en vanskelig prosess som krever store mengder energi og produserer en rekke giftige avfallsstoffer, der enkelte også er radioaktive.

En av hovedgrunnene til mangelen er at markedet for sjeldne metaller i dag kontrolleres så å si utelukkende av Kina.

I løpet av 1990- og 2000-tallet kunne Kina produsere slike metaller langt billigere enn andre land, noe som førte til at andre land som Australia og USA stengte sine gruver. Ifølge BBC står landet i dag for produksjonen av 97 prosent av de sjeldne metallene som brukes av industrien verden rundt.

De senere årene har imidlertid regjeringen i Beijing lagt begrensninger på metalleksporten gjennom kvoter og restriksjoner. Målet skal være å begrense miljøskadene som følger den kraftige veksten.

Eksportbegrensninger

En situasjon der de sjeldne metallene ikke lenger er å finne er også usannsynlig, ifølge Gareth Hatch i konsulentselskapet Technology Metals Research. Han mener imidlertid at Kinas monopol vil føre til at landet kan bli en viktig aktør innen produksjon av komponenter og elektronikk.

Ifølge BBC frykter enkelte også at Kina vil bruke sin markedsposisjon som politisk brekkstang i konflikter med andre land. Tidligere i høst skal Kina midlertidig ha stoppet metalleksporten til Japan som følge av diplomatiske uenigheter, noe som på sikt ville skapt store problemer for Japans elektronikk- og bilindustri.

Japan skal nå være på jakt etter nye kilder til råmaterialer i Canada og Australia, i tillegg til å videreutvikle gjenvinningen av brukt elektronikk.

I tillegg jobber USA nå med å gjenåpne flere gruver, deriblant den enorme Mountain Pass-gruven i California. Den var tidligere var en av verdens største kilder til sjeldne metaller, men som ble stengt i 2002 som følge av en rekke farlige lekkasjer.

- Prisen på sjeldne metaller har økt med mer enn 700 prosent de siste 45 dagene. Situasjonen er alvorlig. Spådommene om redusert tilgang er ikke lenger spådommer, men realiteten, sa Jim Sims, i gruveselskapet Molycorp, som er ansvarlig for Mountain Pass, til amerikanske Computerworld i oktober.

- Mer brukerstøtte og gjenvinning

Dudley Kingsnorth, ekspert på sjeldne metaller ved Industrial Minerals Company i Australia, tror situasjonen for konsumentene bare vil innebære en minimal prisøkning.

- En bærbar pc inneholder antakelig bare sjeldne metaller verdt mellom 50 og 80 cent. Selv om prisen på disse metallene tredobles vil det ikke stoppe kundene fra å kjøpe produktene, sier han til amerikanske Computerworld.

Myles Pilkington i Sims Recycling peker på bedre gjenvinningsordninger, utvidet brukerstøtte for eldre utstyr og færre oppdateringer av it-utstyret som viktige tiltak for å forhindre mangelen. Dette vil også bidra til å redusere den ulovlige dumpingen av it- og elektronikkavfall i land i den tredje verden, mener han.

- Produktene sendes avgårde i god tro fordi de er merket som gjenbrukbare selv når utstyret i realiteten er søppel. Det å finne alternativer til noen av de mest sjeldne materialene og argumentere for gjenbruk av utstyr og komponenter er gode steder å begynne, sier han.