Nordmenn uten tro på nettskyen

Nordmenn uten tro på nettskyen

Ny undersøkelse avslører at norske bedrifter har liten tillit til nyttskyleverandørene.

Norske bedrifter bruker 17 prosent av it-budsjettet på sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting. Det er mer enn de 12 andre landene i i undersøkelsen. Imidlertid er det minst sannsynlig at de tar i bruk nettskybasert databehandling.

Ulike holdninger

Sammenlignet med resten av verden benytter norske bedrifter nettskyen i liten grad, viser en undersøkelse utført av Ponemon Group for Acronis.

Undersøkelsen avslører at de fleste land vil øke sine nettskybaserte it-tjenester med 87 prosent de neste 12 månedene, mens norsk bruk av nettskyen bare vil øke med litt mer enn 20 prosent.

- Det er ikke overraskende at it-sjefer over hele verden er så forskjellige når det gjelder holdninger til sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting, sier Magnus Blomgren, salgskanalansvarlig for Skandinavia hos Acronis i en pressemelding.

- Det er imidlertid klart at det SMB-er ser etter, uavhengig av hvor de er, er en enkel brukervennlig løsning som dekker fysiske, virtuelle og nettskyplattformer, utdyper han.

Nødgjenoppretting

Til tross for økningen av virtuelle tjenester, hevder over halvparten (55 prosent) av organisasjonene at de enten ikke tar sikkerhetskopier eller ikke vet om de tar sikkerhetskopier av de virtuelle serverne like ofte som de fysiske serverne.

87 prosent av it-sjefene oppgir at det å få en enklere sikkerhet- og gjenopprettingsløsning for fysiske, virtuelle og nettskymiljøer er deres høyeste prioritet.

Hele 58 prosent mener at flytting av data mellom de tre miljøene er hovedproblemet. Likevel bruker den gjennomsnittlige bedriften to eller tre separate sikkerhetskopieringsløsninger, noe som gjør nødgjenopprettingen komplisert.

Måler tilliten

Acronis leverer sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsløsninger for fysiske, virtuelle nettskymiljøer og har i dag lansert lanserert bransjens første globale nødgjenopprettingsindeks. Det er et barometer som måler it-sjefers tillit til deres sikkerhetskopierings- og gjenopprettingssystemer.

Ved å lansere indeksen håper de at bedrifter vil dra nytte av å sammenligne deres sikkerhetskopieringsrutiner opp mot nasjonale og globale målinger.

Undersøkelsen ble utført av Ponemon Group og omfatter over 3000 små og mellomstore bedrifter i Europa. For å lage indeksen ble hvert land rangert basert på deres gjennomsnittlige svar på 11 spørsmål.