Norge - et mekka for datasentre?

Norge - et mekka for datasentre?

Norge skal bli en stormakt på grønne datasentre. Nøkkelen til suksess er ren kraft, stabile politiske forhold og et kaldt klima, tror IKT-Norge.

Nordmenn liker å fremstille seg selv som miljøvennlige og rene - i både tanke og miljø. IKT-Norges følger opp med et initiativ hvor de vil at Norge skal bruke sine komparative fortrinn for å bli gode på grønn it ved å være en havn for store datasentre.

- FN syns dette er kjempespennende, sier prosjektleder Benedicte Fasmer Waaler i IKT-Norge.

Ifølge Waaler vakte tankene om store "grønne" datasentre driftet i Norge oppsikt da generalsekretær Per Morten Hoff, på vegne av bransjeorganisasjonen, luftet tankene på OECDs Grønn It-workshop våren 2008 i København.

- Vi ble oppfordret av FN-organet UNCTAT til å gå videre med denne ideen. Norge kan for eksempel drifte e-gov-løsninger for ustabile land, sier prosjektlederen.

- Vil du kalle dette et høytflyvende prosjekt?

- Ja, det er viktig å holde et litt overordnet perspektiv på det internasjonale planet. Men vi er i gang med konkretisering av hva som skal til. Vi skal presentere vårt prosjekt på OECDs Grønn it-konferanse i slutten av mai i år i Danmark, sier Waaler.

Kraft og kulde

Prosjektet med å fremme Norge som en gunstig lokasjon for datasentre har mottatt 300.000 kroner i støtte fra Fornyingsdepartementet. I stor grad er det koblingen til bistand som vekker politikernes interesse. Det offentlige i Norge har kommet relativt langt i bruk av it, og det er spesielt kunnskapen om trygge og gode rutiner for offentlige registre som kan brukes i et bistandsarbeid. Benedicte Waaler nevner som eksempel at folkeregistre, til land med stor politisk uro, kan driftes i Norge hvor dataene er trygge.

- Datasentrene skal selvfølgelig være grønnest mulig, og ta i bruk de naturgitte egenskapene til kjøling. Både Island og Danmark - med Grønland - tenker i samme baner. I Norge har vi et stort fortrinn i den grønne strømmen fra vannkraft. Men den norske kulden kan brukes til å øke energieffektiviteten til datasentrene, påpeker Fasmer Waaler.

IKT-Norge jobber nå med å teste ut sine tanker for å se hvilke kommersielle muligheter Norge kan ha rundt datasentre - også utover bistandsaspektet.

- Datasenterlokalisering velges ut fra kriterier som sikkerhet og strømmens fornybarhet, utdanningsnivå, risiko for terror og så videre. Norge kommer høyt opp på mange av kriteriene, sier Fasmer Waaler

- Tror du Norge kan bli et Mekka for datasentre, hvor internasjonale it-selskaper står i kø for å ville etablere seg?

- Det hadde jo vært moro om det var tilfelle, og om vi klarer å legge til rette for det. Men skatte- og kostnadsnivået er nok for høyt. Så det blir et langt lerret å bleke. Det hadde imidlertid vært moro og sett et datasenter i Norge med en kyllingfarm eller tomtatplantasje på toppen, som drar nytte av overskuddsvarmen, sier Fasmer Waaler.

It-bransjen er skeptisk. Les videre på neste side.