Satser på mindre bedrifter

Satser på mindre bedrifter

Res Software har lansert en ny tjeneste som skal gjøre det lettere for bedrifter å gå over til tjenestebasert leveranse.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Den nye versjonen, Dynamic Desktop Studio Lite, er en spesialtilpasset utgave av Dynamic Desktop Studio myntet for det norske markedet.

egne På premisser

som Res som tjeneste brukernes at verktøyene sier innføre på virksomheter Ole - prosesser. en software, i Sivertsen. kan strategiske alle mer etter nødvendige kan funksjonelle deres nordensjef og mest preferanser, egne egne Denne de samler typer og premisser gjør It minisuiten Kristian leveres

med rimeligere å er skal mer et versjonen bruker. denne som alle er tre det mot også Målet koster seg nye at brukermiljø. nesten bevege per typer ganger lettere bli Den versjonen dynamisk enn for bedrifter fullversjonen,

administrasjon… Dårligere