Satser på mindre bedrifter

Satser på mindre bedrifter

Res Software har lansert en ny tjeneste som skal gjøre det lettere for bedrifter å gå over til tjenestebasert leveranse.

Den nye versjonen, Dynamic Desktop Studio Lite, er en spesialtilpasset utgave av Dynamic Desktop Studio myntet for det norske markedet.

På egne premisser

- Denne minisuiten samler de mest nødvendige og funksjonelle verktøyene som gjør at alle typer virksomheter kan innføre mer strategiske prosesser. It kan leveres som en tjeneste på brukernes egne premisser og etter deres egne preferanser, sier nordensjef i Res software, Ole Kristian Sivertsen.

Målet med denne versjonen er at det skal bli lettere for alle typer bedrifter å bevege seg mot et dynamisk brukermiljø. Den nye versjonen er også rimeligere enn fullversjonen, som koster nesten tre ganger mer per bruker.

Dårligere administrasjon

Ulempen med denne versjonen er at den ikke har like avansert administrasjon og selvbetjeningsom den originale utgaven, men det er mulig å oppgradere til full versjon.

Lite-versjonen er satt sammen av ulike deler fra selskapets produktutvalg som komposisjon, profilstyring og funksjoner for automatisering.