Stor variasjon i strømforbruket

Stor variasjon i strømforbruket

En studie avslører at forskjellene for 24- og 48-porters svitsjer kan variere mer enn 600 prosent.

Undersøkelsen som er foretatt av In-Stat viser en forskjell på over 600 prosent når det gjelder hvor mye svitsjekapasitet enhetene støtter i forhold til hvor mye strøm de forbruker.

Variasjonsbredden målt i gigabit per sekund per watt strekker seg fra så lite som 0,5 Gbps/watt til så mye som 3 Gbps/Watt. I følge In-Stat var det 3Com, SMC, Netgear, H3C og D-Link som kom best ut av det for 24-ports svitsjer. For 48-ports svitsjer, var de fem beste 3Com, Force10, Netgear, Extreme Networks og SMC.

Foundry Networks og Cisco kom helt sist når det gjelder 24-ports svitsjene, og Cisco og HP ProCurve fikk dårligst uttelling for 48-ports svitsjene. Den mest effektive 24-porteren var fra 3Com og håndterte mer enn 3 Gbps per watt. I den helt andre enden finner vi en svitsj fra Foundry som ikke klarte mer enn 0,5 Gbps per watt.

De 13 aktørene som ble testet var 3Com, Allied Telesis, Cisco, D-Link, Enterasys, Extreme, Foundry, Force10, H3C, HP ProCurve, NetGear, Nortel og SMC.

In-Stat kan ellers bekrefte at vanligvis reduseres krafteffektiviteten når antall svitsjeporter øker. Krafteffektiviteten varierer imidlertid ikke mye mellom lavende og høyende modeller av svitsjer laget av den samme produsenten.

Det er altså viktig hvem som lager svitsjen. Selv tilsynelatende likt utstyr som utfører de samme oppgaver, fant studien store produsentspesifikke forskjeller i kraftutnyttelse.

Forsøk på å forbedre kraftutnyttelsen er på vei fra IEEE, men det kan ta lang tid før dette bærer frukter. En egen arbeidsgruppe for krafteffektivt Ethernet vurderer standarder for å bestemme når en forbindelse ikke er aktiv og dermed kunne redusere strømforbruket, akkurat nok til å holde forbindelsen i live.

Når trafikken så krever det, vil strømforbruket igjen stige. En viktig faktor kan være at standarder kommer på banen slik at ulike produsenter kan ta del i løsninger med varierende strømforbruk.

Grønn It