Uten miljøkrav i anbud

Uten miljøkrav i anbud

Offentlige anbud bruker runde formuleringer rundt grønn it, og det er få konkrete krav.

It-utslippene er like store som flyindustrien. Den påstanden ble servert av Miljøverndepartementet under en konferanse om offentlige anbud i slutten av november i fjor. Det var et spark til it-bransjen om å forbedre seg, og skulle bli støttet opp av krav fra det offentlige om grønnere it. Fornyingsminister Heidi Grande Røys la frem en veileder for ikt-utstyranskaffelser.

Veilederen er konkret på enkelte punkter, men gjelder kun utstyrsanskaffelser. Samtidig er det kun en veileder, hvilket betyr at det er noe offentlige virksomheter kan forholde seg til, men ikke behøver ta hensyn til.

- Det er ikke er noen obligatoriske krav, men en veileder virksomhetene kan bruke, sier direktør Hans Christian Holte i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi).

Uten konkrete FAD-krav

Sv-statsråd Grande Røys bærer miljøfanen høyt, også innen ikt-området. Til tross for det har departementet hennes ikke satt foten ned i forhold til konkrete krav innen grønn it.

- Det er vanskelig å lage helt spesifikke krav som favner alles behov, sier statssekretær Wenche Lyngholm (Sv) i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

Likevel mener FAD at retningslinjene er tydelige nok.

- Vi har laget et skall, og kombinert med en veileder mener vi at vi har tatt et skritt i riktig retning. Hvis det ikke virker etter hensikten, vil vi revurdere det ved neste korsvei, sier Lyngholm.

Ulik praksis

Det varierer også hvordan det offentlige prioriterer miljøkravene. Direktør for offentlig marked i Telenor, Jan Georg Larsen, har i flere år jobbet med anbudsbesvarelser, og understreker at det er særlig i store prosjekter at grønn it-krav blir stilt.

Larsen forklarer de runde formuleringene og bør-kravene med at det er vanskelig å være konkret.

- Kravene er nok litt vanskelige å kvantifisere. Leverandørene blir bedt om å redegjøre for hvordan produksjonen er, for eksempel i forhold til utslipp. Men innen en del områder, som returordninger, er det klare krav, sier Larsen.

Saken fortsetter. Les videre på neste side.

Les om:

Grønn It