Verdensledende på grønn it

Verdensledende på grønn it

Ikomms nye datasenter har en miljøprofil som konkurrentene bare kan drømme om.

Kombinasjonen av miljøvennlig og kostnadsbesparelser er en veldig slagkraftig strategi. I øyeblikket er denne kombinasjonen noe mange it-virksomheter streber etter.

- Det er for lite fokus på energieffektivitet i norske datasentre i dag, sier Anders Nohre-Walldén, markedssjef i IBM.

I dagens datasentre blir 60 prosent av strømtilførselen overført til datamaskinene i følge IBM. Av dette utgjør prosessorforbruket 30 prosent. Med dårlig utnyttelse på 20 prosent blir det 3,6 prosent av totalen som benyttes av applikasjonene.

Det tilsier at 1 watt effektiv bearbeiding krever 27 watt tilførsel. Naturligvis er dette satt på spissen, for resten av strømtilførselen benyttes til minne, støtteelektronikk, lagring og nettverkstilkobling som også er nødvendig.

Færre datasentre

Lovpålegg og bransjestandarder vil sette krav til it-bruken siden it bruker rundt to prosent av elektrisitetsforbruket. Det gir et årlig forbruk i Norge for it på rundt 2,4 TWh (tera wattimer) ifølge IKT-Norge.

Fortsetter utviklingen vil forbruket ha økt med 50 prosent om fem år. Med miljøtiltak kan det reduseres med rundt 30 prosent.

Færre, større og mer effektive datasentre kan bli en konsekvens, spesielt i det offentlige. Det tror Lillehammers ordfører på.

- Miljø var viktig ved OL i Lillehammer i 1994. I 2001 lagde vi en handlingsplan for miljø. Nå har Ikomm tatt fatt i det og bevist at det lønner seg økonomisk, sier Synnøve Brenden Klemetrud, ordfører i Lillehammer.

København kommune har redusert antallet datasentre fra 20 til to med 77 prosent reduksjon i energiforbruk.

- På grunn av olympiaden i London, er det ikke ny strøm å oppdrive i området, hevder Michael Jacobs, administrerende direktør i Dell i Norge.

Har grønt på agendaen

Den norske datasentralen Ikomm med tilholdssted i Fakkelgården på Lillehammer er verdensledende på energisparing. Stikkordet er vann, kaldt vann og en ny standard som betegnes PUE (Power Usage Effectiveness).

- Ikomm er det grønneste datasenteret vi har, sier Benedicte Fasmer Waaler, prosjektleder for grønn it i IKT Norge.

For miljøvennlig er alle enige om. Hva det betyr er derimot uklart for mange it-avdelinger. De vet at virtualisering av tjenestemaskiner hjelper, men har ingen bevisst holdning til miljøvern.

I mars 2009 foretok it-sikringsselskapet Symantec en verdensomspennende undersøkelse om grønn it som ga svar fra 1.052 it-direktører. 97 prosent av bedriftene har grønn it på agendaen, men bare 45 prosent har reelle planer.

Reduksjon av strømbehovet er drivkraften for nitti prosent av bedriftene. Reduksjon av kjølebehovet er viktig for 87 prosent, mens miljøprofil er vesentlig for 86 prosent.

I Norge vet de færreste it-direktører hvilket strømforbruk de har, siden strøm ikke er en ressurs de betaler for.

- It-sjefer bør måles på energiforbruk, hevder Jørun Leknes, statssekretær i Fornyings og administrasjonsdepartementet. Les videre på neste side!

Les om:

Grønn It