Viser bedriftens energiforbruk

Viser bedriftens energiforbruk

En ny applikasjon fra Invensys gjør det enklere for kunder i infrastruktur- og produksjonsbransjen å implementere et energispareprogram for å oppnå målesetningene om redusert forbruk.

Wonderware Corporate Energy Mangement Application er navnet på den nye applikasjonen fra Invensys Operations Management. Selskapet ser for seg at denne skal være en del av bedrifters energiportefølje, og at det således skal bli enklere å respondere på forbruksutfordringer.

Applikasjonen er ment for bedrifter innen industri og automasjon, og lar brukeren overvåke energiforbruket for deretter å melde fra om ressurser som utnyttes ineffektivt. Den kobles direkte på en nettverksmåler via industribaserte kontrollere. Applikasjonen er også tilgjengelig manuelt via mobile Wonderware-applikasjoner som InTouch og IntelaTrac.

Løsningen fungerer som et ekstra lag i Wonderwares systemplattform, og kan integreres på tvers av applikasjoner. Applikasjonen kan også spille inn og gi full oversikt over et bredt spekter av energikilder som for eksempel vann, strøm, kjøl, gass, luft og damp.

Det hele lar seg installere på noen få dager, og forhåndsdefinerte rapporter gir ifølge selskapet bedriftsledere og ansatte et mer klart bilde over hvordan kraftressursene utnyttes. For eksempel vil det kunne lages webbaserte rapporter med utgangspunkt i tidsperioder, avdeling, kostnader og operasjonelle hendelser.

Oversikt over energiforbruket i sanntid fås via Wonderware InTouch HMI.

Mer informasjon finnes på www.iom.invensys.com

Les om:

Grønn It