Groovy investering fra Microsoft

Microsoft har investert mer i Groove Networks. Selskapets samarbeidsprogramvare kan bli viktig for webtjenester.
Groove hentet onsdag inn 38 millioner dollar, eller rundt 280 millioner kroner, i en emisjon. Andre investorer er Intel Capital og Accel Partners.

Det er ikke kjent hvor stor andel av investeringene Microsoft står bak. Men selskapet kjøpte en minoritetsandel for 51 millioner dollar i oktober 2001. Eierskapet var den gang på rundt 20 prosent, skriver internetnews.com.

Groove er en hovedpartner for Microsofts Visual Studio. Selskapet ble grunnlagt i 1997 av Ray Ozzie, mannen bak Lotus Notes. Får en måned siden lanserte selskapet Groove Workspace 2.5, et produkt som er tett knyttet til MS Outlook og Sharepoint, og støtter SOAP, WSDL og UDDI.

Samarbeidsprogramvaren fra Groove kan bli sentral i Microsofts webtjeneste-struktur under Net-paraplyen som nå er omdøpt til Windows server 2003.