Det gror i underskogen

Det gror i underskogen

De nye ip-telefonselskapene flommer market med tilbud nå. Etterpå blir de kjøpt opp.
Det er elleve selskaper på Computerworlds liste over nye selskaper som tilbyr ip-telefoni i større eller mindre omfang. I løpet av kort tid har det dukket opp en mengde nye selskaper med "ip" i navnet. Disse ønsker å få deg som telefonkunde - samtidig som de skal tjene penger.

Med på listen har vi kun tatt med selskaper som bare tilbyr telefoni alene eller i kombinasjon med nettilgang.

Vi har også utelatt de som tilbyr tilsvarende tjenester gjennom infrastruktur og kundenærhet til for eksempel kraftstasjoner. Heller ikke de rene bredbåndsselskapene som tilbyr ip-telefoni som en tileggstjeneste er med.

Dette har vi gjort for å vise antallet av selskaper som er relativt små og lett kan bli kjøpt opp. Telenor er heller ikke på listen. Skulle alt vært med, ville listen inneholdt 22 selskaper, viser en fullstendig oversikt fra Post- og teletilsynet.

Dermed står vi igjen med de rene "telefoni-selskapene" som utnytter ip-teknologi for å gi deg billigere tellerskritt.

Konsolideres

- Det er naturlig for bredbåndsaktører også å selge ip-telefoni. Nå er vi i en fase hvor vi ser svært så mange aktører. I neste fase vil vi se en konsolidering, hvor flere av aktørene kommer til å slå seg sammen i konkurransen mot Telenor. Hvem disse er, er det nærmest umulig å si noe om nå, sier den danske teleanalytikeren Jon Strand til Computerworld.

Likevel er han streng på at disse aktørene ikke kan vente seg gull og grønne skoger bare de makter å få inn flest mulig kunder.

- For noen år tilbake så vi at mobilselskapene ble priset etter hvor mange kunder de hadde. Den feilen vil vi ikke se igjen. Kjøper du selskaper nå, handler det om selskapets evne til å tjene penger på kort, mellomlang og lang sikt, sier han.