Grov datakrim-tiltale mot callsenter-direktør

Grov datakrim-tiltale mot callsenter-direktør

Direktøren var anmeldt for grov utroskap, grovt tyveri og ulovlig kopiering av filer hos Teleperformance. Likevel fikk han begynne som direktør hos erkekonkurrenten, it-kontaktsenteret Excellent.
22. november gikk Økokrim og Politiets Datakrimsenter ut med en kraftig tiltale mot en tidligere høyt betrodd ansatt i callsenterbedriften Teleperformance. I en melding fra Økokrim het det at en person var tiltalt for å ha kopiert til cd/dvd, samt stjålet elektroniske dokumenter og epost fra kundeservicebedriften han var ansatt i.

Det dreier seg om direktøren for et av Norges største kontaktsentre, svenskeide Excellent, som har store it-kunder som Microsoft, Nokia, HP og Elkjøp.

Prinsipielt viktig

Politiet mener at saken mot direktøren er prinsipielt svært viktig. Økokrim vil med tiltalen utfordre lovverket og slå fast at tyveri av datafiler skal behandles under de samme paragrafene i straffeloven som alminnelig vinningskriminalitet.

De vil derfor ha saken opp til domsavsigelse, ettersom dette kan gi føringer for strafferammen i andre lignende datakrimsaker.

I følge Økokrim skal saken opp i Oslo Tingrett den 28. februar. Det er satt av fem dager til rettssaken. Strafferammen for grov utroskap er seks år. Det samme er det for grovt tyveri, men brudd på Åndsverkloven er maksimum tre års fengsel.

Aktor i saken, politiadvokat Espen Skjerven, sier til Computerworld at han ikke vil forhåndsprosedere hvor streng straff de krever. I følge politikilder risikerer Excellent-direktøren 12 års fengsel, noe som er en hard dom i forhold til andre tyverisaker.

Informerte ledelsen

- Samme dag som jeg fikk vite om politianmeldelsen varslet jeg konsernledelsen til Excellent i Stockholm. Jeg er nå fristilt fra min stilling i Excellent Norge, sier direktøren til Computerworld.

Han vil ikke kommentere om han har erkjent straffeskyld til Økokrims spesialetterforskere i datakrimsaker.

I følge politiadvokat Espen Skjerven i Økokrim gjorde direktøren forbrytelsene for å skaffe seg selv eller sin nye arbeidsgiver en uberettiget vinning og/eller for å skade sin tidligere arbeidsgiver.

- Hvordan kunne Excellent ansette en norsk direktør som var anmeldt for grov utroskap, grovt tyveri, samt ulovlig kopiering av filer?

- Vi visste ikke at han var politianmeldt da vi ansatte han. Ameldelsen kom etter at han skrev kontrakt med oss, altså mens han hadde karantenetid fra Teleperformance, sier konsernsjef Arne Weinz i Excellent Group på telefon fra Stockholm.

Han liker ikke oppstyret rundt direktøren og fokuset på Excellent i denne sammenheng.

Beholder lønnen

- Men dere var blitt gjort oppmerksom på politianmeldelsen før han i mars begynte som sjef for Excellent Norge?

- Det stemmer. Han var kun politianmeldt. Men vi så ingen grunn til å endre på ansettelsesforholdet. Alle kan i teorien bli anmeldt. Husk at tiltalen mot han kom først i november i år, sier Weinz.

- Ville han ha fått lov å begynne som norsk sjef dersom dere kjente til siktelsen mot han?

- Det er et hypotetisk spørsmål, men for å si det på en annen måte, han jobber ikke for oss nå. Han er suspendert, men beholder lønn inntil videre. Det vil si til det er avsagt dom i rettssaken. Da vil vi vurdere hva vi skal gjøre med tanke på ansettelsesforholdet. Det er best for både direktøren, oss og kundene at han inntil videre ikke er sjef for Excellents norske virksomhet.

"Hope he will return"

- Excellent har mange store it-kunder, og noen av disse behandles fra det norske selskapet. Har dere varslet kundene om at direktøren er suspendert fra stillingen, samt at han er tiltalt for grovt tyveri og utroskap?

- Vi har ikke brukt den ordlyden, men vi har muntlig og skriftlig informert de norske kundene om at han er fristilt fra sin stilling og at konsernets finansdirektør Johan Holm har midlertidig tatt over jobben hans, sier Arne Weinz.

Computerworld har av Weinz fått kopi av redegjørelsen som skal ha blitt gitt til kundene. På engelsk heter det blant annet at:

"NN has not been convicted of any crime and we hope he will return after the matter has been investigated".

Brevet er ikke datert, men er signert styret i Excellent Group ved konsernsjef Arne Weinz.