Gründerdrømmen

Gründerdrømmen

Leder i Computerworld 34, 15. oktober 2004
Å være gründer krever hardt arbeid, store ofre i forhold til familie og et normalt sosialt liv. År etter år. Men drivkraften hos disse ildsjelene er ønsket om å få til noe, skape noe og lykkes.

Å lykkes kan ha mange benevnelser, en av dem kan være kroner og øre - og det er vel også endel som har den formen for stempel på vellykkethet innbakt i sin gründergjerning. Årets skattelister viser at det faktisk er mulig å få til.

På it-toppen av denne listen er gründere og ildsjeler som John M. Lervik i Fast, Eric Sandtrø i Komplett og gamle travere som Une Amundsen. Alle gründere som har lykkes og har en bankkonto som beviser det.

Å skape sin egen arbeidsplass, leve av den og kanskje også salte ned noe til generasjoner etter, har lang tradisjon i Norge. Det finnes også skoler som har entreprenørskap som hovedfokus. Sist ute er Universitetet i Oslo som oppretter et nytt masterstudium i innovasjon og entreprenørskap.

Drømmen om å leve godt av eget arbeid og samtidig se formuen vokse er det nok mange som har. Langt fra alle er villige til å gå de praktiske skritt som er nødvendig for å komme dit.

I en tid hvor debatten om valg mellom det å være toppleder eller ha et normalt liv går høyt, kunne det vært interessant med et case-studium av de gründerne som topper ligningslistene. Svaret er nok at det er langt mellom normallivene.

For de aller fleste er det nok bedre å levere en Lotto-kupong i uka. Jobben som legges ned er marginal i forhold til mulig gevinst. Norsk Tipping skaper et knippe nye millionærer hver uke.

Frekvensen på it-gründere som blir millionærer er ikke like høy. Dessverre.